Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE Centraal

Opzeggen van de huurovereenkomst van de antenne-opstelplaats; hoe moet dat?

Opzeggen van de huurovereenkomst van de antenne-opstelplaats

Opzeggen van de huurovereenkomst van de antenne-opstelplaatsOp de daken van veel appartementencomplexen tref je ze aan, antennes van (onder meer) telecomproviders. Voor de plaatsing van een antenne heeft een telecomprovider doorgaans een huurovereenkomst met de VvE gesloten. Hoe kan een VvE deze huurovereenkomst voor een zogenoemde antenne-opstelplaats beëindigen?

De verhuur van een antenne-opstelplaats wordt in het huurrecht gekwalificeerd als de verhuur van overig gebouwd onroerend goed of een gedeelte daarvan in de zin van artikel 7:230a BW. Dit heeft tot gevolg dat de huurder geen recht heeft op huurbescherming maar op grond van de wet komt deze huurder wel in aanmerking voor ontruimingsbescherming. Juist deze ontruimingsbescherming maakt dat een VvE goed moet opletten bij het beëindigen van deze huurovereenkomst.

Naast het opzeggen van de huurovereenkomst tegen een bepaalde datum, vaak de einddatum van de bepaalde termijn waarvoor de huur overeen is gekomen, is namelijk vereist dat óók de ontruiming schriftelijk en ondubbelzinnig aan de huurder wordt aangezegd. Als wordt vergeten om de ontruiming schriftelijk en ondubbelzinnig aan te zeggen, leidt dit tot problemen. De huurder is namelijk niet verplicht om het gehuurde onmiddellijk bij het einde van de huurovereenkomst te ontruimen. Als de ontruiming door de VvE (de verhuurder) niet schriftelijk en ondubbelzinnig is aangezegd, kan de VvE ontruiming door de huurder niet (in rechte) afdwingen bij het einde van de huurovereenkomst. Ondanks de opzegging en het eindigen van de huurovereenkomst kan de huurder dan het gebruik voortzetten.

Na een schriftelijke en ondubbelzinnige aanzegging tot ontruiming, begint vanaf de datum waartegen de ontruiming is aangezegd van rechtswege een termijn van twee maanden te lopen waarbinnen de huurder ontruimingsbescherming geniet. In deze twee maanden kan de huurder het gehuurde nog blijven gebruiken en is de huurder niet verplicht om tot ontruiming over te gaan. Als de huurder het gehuurde nog langer wil gebruiken, moet binnen voornoemde termijn van twee maanden een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming worden ingediend bij de kantonrechter.

Naar aanleiding van een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming wordt door de kantonrechter een belangenafweging gemaakt. De kantonrechter weegt de belangen van de huurder bij voortzetting van het gebruik af tegen de belangen van de verhuurder bij ontruiming door de huurder. Zaken die bij de belangenafweging een rol (kunnen) spelen zijn onder meer de beschikbaarheid of het voldoende hebben gezocht naar een alternatieve locatie, investeringen die door de huurder zijn gedaan, de inachtgenomen opzegtermijn, een eventuele verkoopwens of wens tot wederverhuur van verhuurder etc. Een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming wordt in ieder geval afgewezen als (1) de huurder onbehoorlijk gebruik maakt van het gehuurde, (2) de huurder ernstige overlast veroorzaakt of (3) sprake is van wanbetaling aan de zijde van de huurder.

Als de kantonrechter de belangen van de huurder bij voortzetting van het gebruik zwaarder vindt wegen dan de belangen van de verhuurder bij beëindiging van het gebruik, wordt de ontruimingstermijn met een jaar verlengd, te rekenen vanaf de einddatum van de huurovereenkomst. De huurder kan vervolgens nog maximaal twee keer een verzoek doen tot verlenging van de ontruimingstermijn met een jaar. Deze verzoeken dienen door de huurder steeds één maand voor het verstrijken van de termijn te worden gedaan.

Kortom, bij beëindiging van een huurovereenkomst voor een antenne-opstelplaats, is het van groot belang dat naast opzegging van de huurovereenkomst ook schriftelijk en ondubbelzinnig de ontruiming wordt aangezegd. Dit geldt ook voor huurovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact op met Chantal Rohaan via www.rijssenbeek.nl.

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.