Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Jurisprudentie

In gebruik geven gemeenschappelijke zaak

In gebruik geven gemeenschappelijke zaak aan één individuele eigenaar, mag dat

In gebruik geven gemeenschappelijke zaak aan één individuele eigenaar, mag dataan één individuele eigenaar, mag dat?

In 2013 heeft een kantonrechter een besluit van een VvE om een gemeenschappelijk gedeelte binnen het complex aan één eigenaar in gebruik te geven, vernietigd. De kantonrechter gaf aan dat het in gebruik geven van een gemeenschappelijke zaak aan één individuele eigenaar niet mogelijk is.

Bij arrest van 6 mei 2014 heeft het Hof Amsterdam deze beschikking van de kantonrechter vernietigd.

De vergadering van eigenaars heeft de toestemming gegeven aan één appartementseigenaar om op zijn kosten op een gemeenschappelijk gedeelte van het dak vlonders te leggen. Zodra het appartement verkocht wordt dient deze eigenaar de volders te verwijderen. Het is dus een tijdelijke toestemming. De appartementseigenaar zal het dak met vlonders overigens gebruiken als dakterras.

Artikel 5:126 lid 1 BW geeft aan dat de VvE het beheer voert over gemeenschappelijke zaken. De VvE mag op grond van artikel 5:128 lid 1 BW regels stellen met betrekking tot de gemeenschappelijke zaken. In de onderhavige casus was het modelsplitsingsregelement uit 1983 van toepassing.

Het Hof geeft aan dat uit artikel 12 en 13 van het reglement kan worden afgeleid dat de vergadering van eigenaars toestemming kan geven tot het in gebruik nemen door één eigenaar van een gemeenschappelijk gedeelte. De vergadering kan deze toestemming ook weer intrekken. Artikel 12 en 13 hebben het overigens niet expliciet over handelingen als het plaatsen van vlonders op een gemeenschappelijk dak, maar een redelijke uitleg van die artikelen brengt mee dat ook deze handelingen onder de werkingssfeer van deze artikelen valt.

De vergadering van eigenaars heeft uitdrukkelijk beslist dat de gegeven toestemming slechts geldt voor deze eigenaar en dat deze komt te vervallen bij de verkoop van het appartement.

De vergadering kan op dat moment alsnog een ander besluit te nemen.

De verleende toestemming heeft dus een tijdelijk karakter en kan te zijner tijd worden ingetrokken. Artikel 12 en 13 van het splitsingsreglement zien hier ook op, immers het gaat in die artikelen over toestemming ter zake gemeenschappelijke gedeelten die kan worden ingetrokken en die op zichzelf dus geen permanent karakter heeft.

Overigens geeft het Hof aan dat het door de betreffende eigenaar “privé” gebruiken als dakterras geen afbreuk doet aan de bestemming van het dak als gemeenschappelijke zaak.

Het Hof zou anders hebben besloten als de toestemming had gezien op een permanent karakter van de toestemming. Een dergelijk besluit ziet immers niet meer op beheer als bedoeld in artikel 5:126 BW. Een dergelijk besluit zou als een beschikkingshandeling kunnen worden gezien. Daartoe is de vergadering van eigenaars niet bevoegd.

Conclusie uit dit arrest van het Hof: Toestemming verlening tot het tijdelijk gebruik van een gemeenschappelijke zaak door de vergadering van eigenaars is mogelijk en een dergelijk besluit is niet in strijd met de wet of splitsingsakte.

Hof Amsterdam 6 mei 2014, nr 200.138.075/01 (GHAMS:2014:3066)

Veldhuizen Beens van Castel Notarissen

 

Over de auteur

Kandidaat Notaris
  Gerelateerde artikelen
  VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Pilot Rotterdamse regelrechter. Wijzigingen dakterras.

  SplitsingsakteDakRisico's beperkenVerbouwenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  VvE wil nooduitgang realiseren in privégedeelte, mag dat?

  Huishoudelijk reglementDakVvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Pergola op dak mag voorlopig blijven staan

  SplitsingsakteDak

  VVE: Splitsingsakte wijzigen bij aanleg dakterras of kelder?

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.