Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Splitsingsakte

Toestemming voor dakterras niet in strijd met splitsingsakte

Dakterras niet is strijd met splitingsakte

In een recente uitspraak van het Hof heeft het Hof geoordeeld dat de door de vereniging van eigenaren verleende toestemming aan één van de eigenaren om een dakterras in gebruik te nemen op een binnen de splitsing gemeenschappelijk dak niet nietig is. {Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juni 2014, nr 200.138.115/01 (GHARL:2014:4798)}.

De casus was als volgt.

In een algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaars is aan de eigenaar van één van de woonappartementen in het complex toestemming verleend voor ingebruikname van een dakterras. X is het niet hiermee eens en hij heeft de kantonrechter onder meer verzocht om het besluit van de VvE nietig te verklaren. Volgens X is het besluit nietig op grond van artikel 2:14 BW wegens strijd met de splitsingsakte omdat door de toestemming het dak als terras te gebruiken een deel van het appartementencomplex dat is bestemd als gemeenschappelijke zaak in exclusief gebruik wordt gegeven aan één van de eigenaren.

In navolging van de kantonrechter heeft het Hof dit betoog van X verworpen. Volgens het Hof wijzigt de bestemming van het dak als zodanig niet door de toestemming van de VvE aan één van de appartementsgerechtigden om het dak als dakterras in gebruik te nemen. Naar het oordeel van het Hof blijft de functie van het dak gehandhaafd en worden de overige appartementseigenaren niet beperkt in het genot van de oorspronkelijke bestemming van het dak. Van het geven van een uitsluitende gebruiksbevoegdheid als bedoeld in artikel 5:106 lid 4 BW aan één van de appartementsgerechtigden is hier geen sprake. De gegeven toestemming is in beginsel binnen de grenzen van artikel 2:8 BW ook herroepbaar.

 

Veldhuizen Beens van Castel Notarissen

Over de auteur

Kandidaat Notaris
  Gerelateerde artikelen
  VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Pilot Rotterdamse regelrechter. Wijzigingen dakterras.

  Huishoudelijk reglementDakVvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Pergola op dak mag voorlopig blijven staan

  SplitsingsakteDak

  VVE: Splitsingsakte wijzigen bij aanleg dakterras of kelder?

  VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

  VvE Rechtspraak: Beschikking weigeren aanpassing dakterras

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.