Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

MJOPVvE Centraal

Brief minister Blok geeft richting aan toekomst van VvE

Brief minister Blok _Wordt de VvE in de toekomst verplicht te reserveren

Brief minister Blok _Wordt de VvE in de toekomst verplicht te reserverenIn mei 2013 schreven we al dat minister Blok meer aandacht zou gaan vestigen op het functioneren van Verenigingen van Eigenaars. Zijn vervolgstap is afgelopen week gezet met een brief aan de Tweede Kamer. Deze bevat onder andere  7 onderwerpen om het functioneren te verbeteren en zijn mening hoe en of deze onderwerpen makkelijk geadresseerd kunnen worden.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

  1. Activering van kleine VvE’s door onderlinge samenwerking  of “opschaling”;
  2. Reservering voor en financiering van onderhoud;
  3. Financiering van onderhoud;
  4. Verduurzaming;
  5. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in relatie tot functioneren van de VvE;
  6. Uniformering modelreglementen en juridische vraagstukken;
  7. De rechtspersoon van een VvE.

Sommige onderwerpen zullen we hieronder kort aanstippen. Mocht u de hele brief willen lezen, dan kunt u deze aan het einde van dit artikel downloaden.

Activering

Het grootste deel van de probleem VvE’s blijken de kleinere VvE’s te zijn waar, door een gebrek aan besluitvorming over beheer, onderhoud of woningverbetering stranden met als gevolg (structurele) onderhoudsachterstanden. Een mogelijke oplossing hiervoor kan zijn dat een groep kleine VvE’s gaan samenwerken of wellicht ook fuseren.

Reservering

Vervolgens wordt ingegaan op de reservering van een VvE. Er is een grote verscheidenheid aan meningen over de hoogte van de reserveringen. Wettelijk gezien is een VvE die slechts € 1,- gereserveerd heeft niet in overtreding. Om meer duidelijkheid te scheppen geeft de minister aan dat het wenselijk is om de hoogte van de reservering te koppelen aan de WOZ, MJOP of herbouwwaarde. Hierbij geniet de laatste de voorkeur. Ook moet een percentage bepaalt worden om zo de hoogte vast te leggen. Ondanks deze voorkeur geeft de minister wel aan dat het in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn om de reserve te koppelen aan het MJOP.

Financiering

Te vaak hebben VvE’s onvoldoende financiële middelen in kas om een acuut probleem aan te pakken of om op korte termijn investeringen te kunnen doen. Financiering van de liquide behoefte kan dan uitkomst bieden. Door beperkingen in het modelreglement en de hoofdelijke aansprakelijkheid zitten hier nu nog te veel beperkingen in.

Verduurzaming

De focus van de minister qua verduurzaming ligt momenteel bij de VvE. Bij VvE’s is nog relatief weinig aandacht voor verduurzaming terwijl het toch 1.8 miljoen wooneenheden betreft. Initiatieven zullen zich met name moeten gaan richten op waarde behoud en verlaging van de woonlasten.

Er zijn momenteel legio voorbeelden waarbij het investeren in verduurzaming van een VvE per saldo resulteert in lagere totale woonlasten.

Kortom interessante materie en het is zeker van belang om deze ontwikkelingen voor de toekomst van de VvE te volgen.

Lees de hele brief Verbetering Functioneren VvE’s van Minister Blok

 

Gerelateerde artikelen
NieuwsOverheid

Kamerbrief WOZ waarde en de invloed van het aandeel in de VvE-reserve

NieuwsEnergieLeningen & Subsidies

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken. Zit uw wijk er bij?

Verduurzaming

Verduurzaming van woningen mag niet ten koste gaan van ons woongenot

Wettelijke verplichtingenFinancieelMJOPModelreglementNieuwsOverheidWetboek

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.