Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

ModelreglementVvE Centraal

Hoe om te gaan met een oplaadpunt binnen de VvE?

Elektrisch Oplaadpunt VvE


Vanaf 1 november 2012 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht.

Met de komst van elektrische voertuigen is er steeds meer vraag naar oplaadpunten, zo ook binnen VvE’s. Welke mogelijkheden heeft u als eigenaar van een appartement indien u een oplaadpunt voor uw elektrisch voertuig  wenst?

Hieronder wordt een aantal verschillende situaties besproken. Daarbij wordt uitgegaan van de toepassing van een van de modelreglementen.

Oplaadpunt binnen begrenzing privé gedeelte

Voor het aanbrengen van wijzigingen binnen het privé gedeelte, d.w.z. de parkeerplaats of gedeelte van de stallinggarage,  is in beginsel geen toestemming van de vergadering van eigenaars nodig, tenzij het noodzakelijk is aanpassingen aan gemeenschappelijke zaken aan te brengen. Bij het plaatsen van een oplaadpunt ontkomt men er in de regel  niet aan kabels door de (gemeenschappelijke) vloeren/muren/plafonds te trekken om het oplaadpunt op het elektriciteitsnetwerk te kunnen aansluiten. Indien dus de vloeren en plafonds tot de gemeenschappelijke gedeelten behoren, is toestemming van de vergadering van eigenaars nodig voor het plaatsen van een oplaadpunt.

Voorts is het van belang dat het plaatsen van een oplaadpunt past binnen de aan het privé gedeelte gegeven bestemming. Past het stallen van een auto niet onder de bestemming dan dient de vergadering van eigenaars te worden verzocht of zij instemt met de –nieuwe- bestemming zijnde om op het privégedeelte een auto te kunnen opladen. Welke bestemming een privé gedeelte heeft volgt uit de akte van splitsing.

Zolang alle mogelijk nadelige gevolgen voor de VvE worden uitgesloten bij plaatsing van een oplaadpunt, denk daarbij onder meer aan aansprakelijkheid, kosten van energieverbruik en onderhoudskosten, is de kans groot dat toestemming van de vergadering van eigenaars wordt verkregen. Weigert de vergadering echter de benodigde toestemming te verlenen, dan bestaat tevens nog de mogelijkheid de kantonrechter te verzoeken het betreffende besluit te vernietigen. Gelijktijdig kan vervangende machtiging worden verzocht om het oplaadpunt –ondanks weigering van toestemming- alsnog te mogen plaatsen.

Oplaadpunt op gemeenschappelijk gedeelte

Naast een oplaadpunt op een privé gedeelte is het tevens mogelijk een oplaadpunt op een gemeenschappelijk gedeelte te plaatsen.

Voor eigen gebruik

Wenst een eigenaar een oplaadpunt voor eigen gebruik op bijvoorbeeld een gemeenschappelijke parkeerplaats te plaatsen, dan dient ook in dat geval eerst een goedkeuring van de vergadering van eigenaars te worden verkregen. Het is raadzaam voor de VvE om bij het verlenen van goedkeuring de nodige voorwaarden te stellen waarbij gedacht moet worden aan onder meer aansprakelijkheid en kosten van onderhoud.

Voor gezamenlijk gebruik

Daarnaast kan de vergadering van eigenaars ook besluiten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaars een oplaadpunt te plaatsen op de gemeenschappelijke gedeelten. In dat geval komen de kosten van het plaatsen van het oplaadpunt alsmede komen de kosten van onderhoud van het oplaadpunt voor rekening en risico van de VvE. De energiekosten dienen voorts te worden doorberekend aan de eigenaren.

Conclusie

Samengevat  betekent het vorenstaande dat in vrijwel alle gevallen toestemming van de vergadering van eigenaars is benodigd, behoudens voor zover de akte van splitsing anders bepaalt. Wanneer een oplaadpunt wordt geplaatst zonder de benodigde toestemming loopt u altijd een risico dat de VvE om verwijdering van het oplaadpunt zal verzoeken. Om dit te voorkomen is het dan ook raadzaam uw verzoek eerst aan de VvE voor te leggen alvorens u overgaat tot plaatsing van een oplaadpunt.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementDakSplitsingsakte

Is een plat dakje in een complex privé of gemeenschappelijk?

Duurzame EnergieNieuwsRenovatieVerbouwen

Verplichte laadpaal ook voor VvE's vanaf 2020

Modelreglement

Het in rechte afdwingen van toegang tot een privé gedeelte

Nieuws

Koudwatervrees VvE's staat aanleg oplaadpunt te vaak in de weg

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

1 Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.