Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Duurzame EnergieOnderhoudVvE Centraal

Een groen dak, hoe doe je dat?

groen dak 1Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de voordelen van het beplanten van daken, maar hoe begin je en waar loop je tegen aan. Gelukkig kwamen we per toeval in contact met het bestuur van de VvE Standhoudersweg 12 t/m 54 in Rotterdam. Als een van de eerste VvE’s hebben ze de stap gezet om het gehele dak te voorzien van beplanting. In dit artikel mogen we hun ervaringen met de lezers van VvE Centraal delen om er zo voor te zorgen dat meer VvE’s in Nederland een groen dak krijgen.

Als eerste de feiten

VVE Stadhoudersweg 12 t/m 54 e.o. bestaat uit 144 appartementen in de wijk Blijdorp in Rotterdam met een dagelijks bestuur van 5 leden. Het beheer is uitbesteed aan Verhagen Concept in Vlaardingen. Het DB komt maandelijks bijeen en in het voor-­ en najaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

Het betreffende dak beslaat 2.000 m², waarvan 400 m² wordt ingenomen door schoorstenen en looppaden. Al eerder was de dakbedekking vervangen van het “lage dak” waarop zich de terrassen bevinden van de dubbele bovenwoningen.

De voorbereiding

De vervanging van de dakbedekking (bitumen) stond op de onderhoudsagenda en vanuit de ALV werd gevraagd de mogelijkheden van een groen dak te onderzoeken.  Het Dagelijks Bestuur heeft met de beheerder een algemene notitie opgesteld over een  groen dak. Hierin werden de volgende aspecten beschreven:

 • soorten,
 • kosten,
 • subsidies,
 • voor-­‐ en nadelen en
 • potentiële extra kosten per appartement.

Veel informatie is verkregen via de websites van Gemeente Rotterdam en van Rotterdam Climate  Initiative.
Deze notitie is voorgelegd aan de ALV. Deze ging akkoord met nader onderzoek naar een zogenaamd extensief groen dak, bestaande uit sedumplantjes, en hiervoor offertes aan te vragen.

Technische  uitwerking

Als eerste is gestart met een onderzoek naar maximale dakbelasting van het te bepanten gedeelte door een bouwkundige. Deze heeft tevens een bestek opgesteld wat als basis diende voor de 3 offertes die zijn aangevraagd. Dit proces werd begeleid door onze beheerder in samenwerking met het Dagelijks Bestuur. Deze offertes zijn beoordeeld en de keuze voor uitvoerder is voorgelegd aan de ALV. Gekozen werd voor Cazdak, het bedrijf dat ook de dakbedekking op het “lage dak” had aangebracht.

Het akkoord van de ALV om door te gaan had als voorwaarde meegekregen dat er een maximum bedrag voor het gehele werk zou worden vastgesteld: €40,-­‐ per m² voor het vegetatiesysteem, inclusief grind en tegels. Dit zijn extra kosten bovenop de standaard dakbedekking.*

Door de omvang van de werkzaamheden is het Dagelijks Bestuur samen met de beheerder op bezoek gegaan bij de uitvoerder Cazdak, waar de offerte en de planning van de uitvoering verder is besproken. We hebben de te gebruiken materialen kunnen bekijken en ook de foto’s van eerder uitgevoerde vergelijkbare projecten. Tenslotte is de opdracht aan Cazdak verstrekt.

Subsidie*

De beheerder heeft subsidie aangevraagd bij de Gemeente Rotterdam. In 2013 bedroeg deze in totaal € 30,- per m², € 25,-­ van de gemeente en € 5,-­‐ van het Hoogheemraadschap Delfland. Aanvullend heeft het Dagelijks Bestuur heeft gelobbyd bij het klimaatfonds van Rabobank Rotterdam, dit heeft helaas niets opgeleverd. Vervolgens zijn de plannen voorgelegd aan Deelgemeente Noord, dit leverde een extra bijdrage op van € 4,- per m² in de vorm van een opdracht tot het verstrekken van informatie en houden van presentaties bij andere VVE’s in de deelgemeente. Alle bovengenoemde bedragen hebben betrekking op 1600 m² netto dakbedekking in 2013.

De plantjes

De aanleg (voorbereiding)

“Kraanmomenten” bepalen voor het omhoog takelen van materialen,  zo nodig vergunning aanvragen voor straatafzetting bij de kraan-­momenten. Wij hebben ervaren dat het belangrijk is om de planning duidelijk te communiceren naar de bewoners in verband met vrijhouden parkeerplaatsen op de dagen dat kranen of pompwagens materialen aanvoeren. Verder hebben we er zorg voor gedragen dat de uitvoerder te allen tijde toegang tot het dak kon hebben, bijvoorbeeld door de toegang via een bepaald portiek/trappenhuis.

De aanleg van het vegetatiesysteem

(in volgorde van aanbrengen)

 • Aanbrengen extra wortelwerende bitumen
 • Valbeveiligingssysteem aan het dak verankeren
 • Worteldoek leggen
 • Drainagematten eroverheen
 • Substraat opspuiten
 • Mos/sedum-­‐vegetatiematten uitrollen
 • Grindafwerking langs zijkanten en schoorstenen
 • Looppad leggen (tegels)

Het groene* dak met valbeveiligingssysteem en schoorsteenkappen

* Hoe droger de weersomstandigheden hoe roder de plantjes. ’s Winters is het dak groen.

Wat we verder deden

 • Foto’s maken van de aanleg
 • Via de Deelgemeente de wethouder Milieu gevraagd voor de opening
 • Persbericht naar lokale media
 • Openingsfeestje!

Het groene dak in gebruik: wat merken we ervan?

 • De hemelwaterafvoer verloopt gefaseerd doordat de vegetatiematten vocht vasthouden.
 • Tijdens de hittegolf van 2013 werd het op de bovenverdiepingen minder warm.
 • We hebben nog geen ervaring met winterkou.

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.