Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Belasting

Aangifte inkomstenbelasting 2013 en uw aandeel.

Aangiftehulp inkomstenbelasting en uw aandeel in het VvE vermogen

Aangiftehulp inkomstenbelasting en uw aandeel in het VvE vermogenWat moet u aangeven ?

Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u uw aandeel in het (eigen) vermogen van de VvE opgeven in box 3 (Sparen en beleggen).

Hierover bestaan veel misverstanden. De twee meest voorkomende misverstanden zijn:

  1. Men denkt dat het alleen gaat om het aandeel in het onderhoudsreservefonds. Dit is echter een onjuiste gedachte: het gaat om uw aandeel in het eigen vermogen. Als uw VvE ook andere reserves heeft, moet u die meerekenen: u telt dus alle reserves op.
    U kunt het eigen vermogen van uw VvE ook berekenen door het totaal vermogen (dit is de optelsom van alle posten op de balans, dus het totaalbedrag dat zowel links als rechts staat vermeld) te verminderen met de schulden (bijv. leningen, crediteuren, nog te betalen bedragen, vooruit ontvangen bedragen) van de VvE.
  2. Men denkt dat het spaargeld en andere banktegoeden van de VvE moeten worden opgegeven. De belastingdienst is in deze banktegoeden echter niet geïnteresseerd.

Soms verstrekt de VvE-beheerder of de VvE-penningmeester een opgave. Maar u kunt uw aandeel ook zelf berekenen aan de hand van de balans van de VvE.

Voor de aangifte 2013 die u vóór 1 april 2014 moet doen, heeft u dan de balans van 31 december 2012 nodig.

U moet niet naar de debetkant (linkerkant) van de balans kijken, u kijkt alleen naar de creditkant (rechterkant). Daarop staat het eigen vermogen van de VvE. Vaak is dat alleen het reservefonds groot onderhoud, maar als uw VvE andere reserves heeft, moet u die ook meetellen.

Vervolgens berekent u uw aandeel in het eigen vermogen van de VvE met behulp van het aantal breukdelen.

Als u één breukdeel heeft van de 25 breukdelen en het eigen vermogen van de VvE is € 50.000, is uw aandeel 1/25 x € 50.000 = € 2.000.

Hoe moet u aangeven?

Hieronder staat een stap-voor-stap-uitleg bij uw elektronische aangifte inkomstenbelasting 2013:

In het elektronische aangifteprogramma van de belastingdienst krijgt u in Box 3, “sparen en beleggen”, de vraag:

Had u bezittingen, zoals (groene) beleggingen, spaargeld of een tweede woning?

Deze vraag moet u met “ja” beantwoorden. De belastingdienst ziet immers uw aandeel in het eigen vermogen van de VvE als een bezitting.

Dan krijgt u vervolgens de vraag:

Waren uw bezittingen op 1 januari 2013 in totaal meer waard dan € 21.139? (Dit bedrag is het ‘heffingsvrij vermogen’, als u heel 2013 een fiscale partner had, is het bedrag € 42.278. En als u eind 2013 AOW-gerechtigd was, kan uw heffingsvrij vermogen groter zijn.)

Als u deze vraag met ‘nee’ beantwoordt, hoeft u verder geen gegevens over uw vermogen in te vullen. Dus ook geen informatie over uw aandeel in het vermogen van de VvE. Dat is makkelijk!

Alleen als u de vraag met ‘ja’ beantwoordt, krijgt u als één van de vervolgvragen:

Had u op 1 januari 2013 overige bezittingen, zoals niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen, premiedepots, rechten op periodieke uitkeringen of overige vorderingen?

Deze vraag moet u wederom met ‘ja’ beantwoorden.

In het vervolgscherm kunt (moet) u dan uw aandeel in het vermogen van de VvE invullen op de regel ‘overige bezittingen’.

In de toelichting (druk daartoe op het vraagtekentje, vervolgens op ‘meer informatie’ en ‘andere bezittingen’) kunt u de volgende tekst lezen:

Was u lid van een VvE, bijvoorbeeld omdat u een appartement had in een flatgebouw? Dan betaalde u aan de VvE een bijdrage voor onderhoudskosten, schoonmaakkosten en dergelijke. Door uw lidmaatschap had u ook een aandeel in het vermogen van de VvE. U vermeldt uw aandeel in het vermogen van de VvE op 1 januari 2013.

Voor de aangifte moet u dus uw aandeel in het vermogen per 1 januari 2013 weten. Let wel! Omdat uw VvE geen balans per 1 januari opstelt, moet u gebruik maken van de balans per 31 december van het jaar 2012.

Dus u gaat uit van het eigen vermogen van de VvE dat in de balans per 31 december 2012 is vermeld!

Het bedrag van uw aandeel in het vermogen vult u in in het scherm “Bezittingen overig”, vierde regel “overige bezittingen”.

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.