Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelVvE Centraal

Inkomsten uit een antenne, hoe ga ik daar me om?

Inkomsten uit antennes, hoe ga ik hier mee om

Inkomsten uit antennes, hoe ga ik hier mee omIn dit artikel behandelen we een vraag die recent bij VvE Centraal is binnen gekomen. We hebben deze vraag voorgelegd aan Maarten den Ouden en delen graag zijn antwoord met u.

Ik heb een vraag met betrekking tot antenne inkomsten die onze VvE ontvangt.
Deze inkomsten behoren volgens mij in het reservefonds te worden opgenomen. Het Vve bestuur zegt dat deze inkomsten niet aan het reservefonds mogen worden toegevoegd, maar dat deze inkomsten op een aparte rekening gezet worden. Wat is nu juist?

Deze inkomsten zijn te classificeren als ‘overige opbrengsten’. Net als de andere opbrengsten (bijv. eigenaarsbijdragen, rente) moeten deze éérst op de exploitatierekening worden verantwoord. Het is boekhoudkundig onjuist om ze rechtstreeks (buiten de exploitatierekening om) aan het reservefonds toe te voegen.

Een voordelig saldo van de exploitatierekening kán worden toegevoegd aan de reserve (kan ook worden terugbetaald aan de eigenaren).

Als het goed is (áls!) is de reserve groot onderhoud gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan en precies groot genoeg om de verwachte uitgaven aan groot onderhoud (plus een stuk onvoorzien) te kunnen bekostigen. In dat geval is het niet logisch om het voordelig saldo (dat dus voor een deel door de antenne-inkomsten zal kunnen zijn ontstaan) als ‘extra’ toe te voegen aan de reserve groot onderhoud.

Wel kan een voordelig exploitatiesaldo worden toegevoegd aan de ‘algemene reserve’ van de VvE.

Het is onzin om de antenne-inkomsten op een aparte rekening te zetten, dat is nergens voorgeschreven. Modelreglement 2006 zegt in artikel 43 dat de ‘kasmiddelen van de vereniging’ moeten worden geplaatst op een bankrekening ten name van de vereniging en dat de gelden van het reservefonds (bedoeld wordt: het reservefonds groot onderhoud) worden gedeponeerd op een afzonderlijke bankrekening ten name van de vereniging. Die twee rekeningen zijn genoeg (tenzij de grens van € 100.000 per bank wordt overschreden, zie het artikel over het depositogarantiestelsel).

Meer over dit soort financiële zaken kunt u lezen in het boek Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren.

Gerelateerde artikelen
Geen categorie

Dwangsommen bij bodemprocedure over exploitatierekening VvE

Financieel

Uitsplitsing van de reserves van de VvE naar appartementsrecht

Financieel

Voldoet de jaarrekening van uw VvE aan de wettelijke eisen?

Financieel

Mogen de antenne inkomsten gebruikt worden voor de opbouw van het reservefonds?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

1 Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.