Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

MeerjarenonderhoudplanMJOPVvE Centraal

Van A naar B: van MOP naar MUP!

Van A naar B, van MOP naar MUP - VvE Centraal

Van A naar B, van MOP naar MUP - VvE Centraal“Wat kan ik verder met de Meerjaren Onderhoud Plan (MOP)?” ook bekend als Meer Jaren Onderhoud Plan (of MJOP), Meerjaren Onderhoud Begroting (MOB), Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB), hoor ik vaak. Met een goede MOP heeft u het juiste instrument in handen om daaruit een MUP samen te stellen (Zie: “MOP, MJOP, MOB, MJOB?”). Zo heeft u sturing op het uit te voeren onderhoud en daarmee behoudt van de (kapitaals) waarde van uw bezit: uw appartement en het complex waar dat appartement deel van uit maakt.

Opnieuw vakjargon: MUP of Meerjaren Uitvoerings Plan. Het is niet zo ingewikkeld. Zie de MOP als het spaarplan van de VvE. Het meerjarenplan waarin voor alle onderdelen waaruit het complex bestaat een ‘spaarpotje’ maakt ingeval van veroudering of schade (Ezelsbruggetje: MOP heeft de O van Oppotten).

Met dat spaargeld pleegt de VvE onderhoud. En ook dat onderhoud gaat volgens een vooraf overdacht plan. De beschrijving van dat uitvoeringsplan is de MUP, of Meerjaren Uitvoerings Plan (Ezelsbruggetje: MUP heeft de U van Uitgeven). Een MUP heeft een planninghorizon van 5 jaar.

Dat uitgeven van geld aan onderhoud gaat, als alles goed geregeld is binnen de VvE, in grote lijnen, als volgt:

  • In uw rol als bewoner(+ houder appartement recht) benoemt u uw toekomstvisie op uw woning, uw woonomgeving en uw wensen als gebruiker van uw woning en uw complex;
  • In uw rol als mede-eigenaar legt uw gezamenlijk (in de ALV) bij de gemandateerde (het Bestuur van de VvE) de visie op uw complex neer. Dat zijn de uitgangspunten voor het beleid die het bestuur van de VvE van de mede-eigenaren meekrijgt;
  • In uw mogelijke rol als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het (doen) opstellen van de bij die visie behorende MOP en MUP en de handhaving en naleving ervan.

Zo ontstaat duidelijkheid over allerlei onderhoud en de manier waarop, wanneer en hoe onderhoud geregeld is. Daarmee is ieder lid van de VvE helder en juist geïnformeerd. En heeft u antwoord op vragen als: Waarom gaan wij dit jaar schilderen, terwijl er volgend jaar voegwerk wordt vernieuwd? Welke aannemer komt voor welke taken en op welke manier ben ik, als klant, daarbij betrokken (en ontzorgd)?

Samenvattend: een MUP is niets meer of minder dan het clusteren van onderhoud-activiteiten/-kosten binnen onderhoud scenario’s. Dit aan de hand van een aantal afwegingen (bijvoorbeeld) op basis van: terugverdientijd, uitvoeringsmogelijkheden; aspecten (Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie, Milieu, Maatschappelijke waarde), prioriteit (Urgentie en/of Acceptatie), enz.

Laat u nooit afschrikken door dit alles! Nogmaals: het lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet.

Twee TIPS

1: Vraag altijd aan uw adviseur om het u het plan (MOP en/of MUP) goed uit te leggen;

2: Vraag altijd een korte (of lange) toelichting bij jargon. Adviseurs (en vaklieden) zijn vaktechnisch “besmet”. Zij vinden dat jargon zo gewoon, dat zij meestal niet snappen dat hun klant daarop afknapt. Zie dat daarom alstublieft door de vingers, maar vraag wel door totdat u weet waarover het precies gaat!

In een volgende artikel meer over de MOP en de daaruit voortkomende afdrachten, die de ‘Bruidsschat’ van VvE vormen.

Gerelateerde artikelen
VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Besluiten nemen met een verkeerde stemverhouding in de VvE. Oeps

VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten?

Wettelijke verplichtingenFinancieelMJOPModelreglementNieuwsOverheidWetboek

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Verkoop huurwoningen en Convenant betreffende kwaliteitseisen bij splitsing

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

1 Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.