Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelJurisprudentieKascommissieVvE Centraal

Rechter vernietigt jaarrekeningen VvE

RECHTER VERNIETIGT JAARREKENINGEN OMDAT KASCOMMISSIE NIET GOED WAS SAMENGESTELD

Rechter vernietigt jaarrekeningen omdat kascommissie niet goed was samengesteldOp 5 november heeft de kantonrechter in Amsterdam uitspraak gedaan in een rechtszaak die door een lid van een VvE tegen zijn VvE was aangespannen.

Die uitspraak bevat enkele wetenswaardige elementen.

 

Wat was er aan de hand?

De ledenvergadering van de VvE heeft een kascommissie benoemd bestaande uit een lid van de VvE en een persoon die geen lid is van de VvE. Deze tweede persoon van buiten de VvE is benoemd omdat er binnen de VvE verder geen leden waren die zich voor de kascommissie beschikbaar wilden stellen.

De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd, maar kon niet tot een eensluidend verslag komen.

De ledenvergadering heeft vervolgens in april 2013 de jaarrekeningen 2011 en 2012 met algemene stemmen goedgekeurd.

Eén van de leden (overigens niet bij de stemming aanwezig) is van mening dat de jaarrekeningen fouten bevatten, met name op het punt van de voorzieningen voor groot onderhoud. Hij verzoekt de rechter om de besluiten van de ledenvergadering om de jaarrekeningen goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen, te vernietigen.

Wat oordeelde de rechter?

De rechter constateert dat artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek “bepaalt dat de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van tenminste twee leden moet benoemen.”  Het besluit van de ledenvergadering om iemand in de kascommissie te benoemen die geen VvE-lid is, is dan ook in strijd met deze wettelijke bepaling.

Dat is al reden om het besluit van de ledenvergadering om de jaarrekeningen 2011 en 2012 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen, te vernietigen.

En dat de twee kascommissieleden het onderling ook niet eens konden worden, is voor de rechter zelfs nog een extra argument om het besluit te vernietigen.

Wat betekent dat voor de praktijk?

Het oordeel van de rechter is klip en klaar: een kascommissie moet worden samengesteld uit (tenminste) twee leden van de VvE.

Ten onrechte is wel eens gedacht dat de wetgever met de omschrijving in artikel 48 lid 2 BW 2 “benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden” zou bedoelen dat de commissie uit ten minste twee leden moest bestaan, ongeacht of deze commissieleden nu wel of niet lid van de vereniging zijn. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat die gedachte onjuist is en de rechter heeft dat nu duidelijk bevestigd.

“Bij gebrek aan animo bij de leden van de VvE zitting te nemen in de (kas)commissie had het op de weg van de VvE gelegen een accountant te benoemende teneinde de getrouwheid van de stukken over 2011 en 2012 te (laten) onderzoeken”, zo staat in het vonnis.

Meer over de kascommissie is te lezen in het artikel “Kascommissie van een VvE altijd doen” dat we twee jaar geleden plaatsten op deze website én in De Kascommissiegids voor de VvE en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren.

Gerelateerde artikelen
Nieuws

VvE’s onbewust financier van “VvE Beheerder vertrekt naar Spanje”

FinancieelKascommissie

Wie mag een controleverklaring afgeven?

NieuwsFraude

Piraterij op bankrekening Rijswijkse VvE kon waarschijnlijk jaren lang doorgaan

VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Wijziging van de splitsingsakte kan niet via de rechter

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.