Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Nieuws

OnderhoudNL: Kabinet benadrukt belang verduurzaming bestaande bouw

Voorzitter Maas: “Het herstel moeten we nu zelf ook naar ons toe trekken!”

“Het kabinet ziet de urgentie in de verduurzaming van de bestaande bouw, maar maakt het werkgevers in die sector niet makkelijk om daar van te profiteren. Tegelijk worden de contouren van een wezenlijke hervorming van de economie wel zichtbaarder. Dat moet op den duur het echte herstel teweegbrengen. Wij geloven daar wel in”, dat is de eerste reactie van voorzitter Ruud Maas van OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven en glaszetbedrijven.

Positief is OnderhoudNL over de maatregelen gericht op de Nieuwbouwmarkt zoals de oprichting van een Nederlandse hypotheek instelling en de Nederlandse investeringsinstelling en de maatregelen op de Transformatiemarkt zoals de afschaffing van de integratieheffing btw bij het ombouwen van oude leegstaande kantoren naar verhuurbare woonruimte. Ook verwacht OnderhoudNL een werkgelegenheidsimpuls vanuit het eerder gesloten Energieakkoord welke nu wordt aangevuld met een subsidieregeling voor energiebesparings-investeringen voor verhuurders in de sociale huursector. Dit in combinatie met de nieuwe Omgevingswet zorgt voor snellere en doelmatigere besluitvorming over diverse projecten. “Daarmee trekken we zelf het echte economische herstel naar ons toe”, beoogt Maas.
“Heel belangrijk is ook de Hervormingsagenda Rijksdienst. OnderhoudNL verwacht hiervan, te samen met de heldere taakafbakening voor de woningcorporaties, meer resultaatgerichte samenwerking bij onderhoud en investeringen. Daarnaast zorgt het eerste voor meer gelijke uitgangspunten, een ‘level playing field'”, zegt Maas. Het zogenaamde inbesteden is de organisatie namelijk al jarenlang een doorn in het oog”.

Het kabinet spreekt vooral uit dat Nederland zich moet aanpassen aan een nieuwe realiteit, de ‘participatiemaatschappij’ in plaats van de aloude ‘verzorgingsstaat’. Daarmee verwacht men een echt duurzaam herstel van de economie te bereiken. Alleen is het erg moeilijk om dat vanuit een laagconjunctuur te regelen. Hervorming moet wel betaald worden en gaat dus altijd eerst gepaard met extra kosten en energie. “De kosten gaan voor de baat”, reageert Maas. “Kijk maar naar de afbouw van de staatsschuld uit het verleden. Die moet eerst worden afgebouwd. Dat kost extra. Daarvoor heft men wederom een crisisheffing. Eenmalig blijkt dus niet eenmalig. De werkgeversheffing wordt met een jaar verlengd. En de wachtgeldpremies stijgen. Als doekje voor het bloeden krijgt men een ‘premievrij kwartaal’. Dit samen met de willekeurige afschrijving van investeringen voor ten hoogste 50% gaat lijken op spaaracties die wij kennen van winkelketens. Hier moet het kabinet niet aan beginnen. Het zijn allemaal bypasses die bedacht worden, maar men moet naar fundamenteel ander stelsel. Daar wordt nu wel aan gewerkt. Dat zien we wel” zegt de voorzitter. “Tegelijkertijd moet de consument wel een doorzicht hebben op herstel. Alleen daarmee groeit het vertrouwen en dus de mogelijkheid op investering”.

OnderhoudNL is niet blij met de zoveelste accijnsverhoging. De onderhoudsbranche is vanwege het projectmatig werken een branche met een hoge mobiliteit. De kosten van deze ‘woon-werk’ afstanden nemen wederom toe door accijnsverhoging. “En de ondernemer in deze branche heeft de ruimte niet om die extra kosten zelf te nemen, maar krijgt ook niet de ruimte om het door te berekenen!”, zegt Maas stellig.

OnderhoudNL is ook absoluut ontstemd over de omzetting van de Wet vermindering afdracht, een wet die de tegemoetkoming voor werkgevers die leerlingen in de praktijk opleiden regelt, terwijl juist dit onderwijssysteem de ‘levensader’ van nieuwe instroom in de sector is.

OnderhoudNL vindt tenslotte dat er te weinig aandacht is voor registratie en handhaving van wet- en regelgeving en cao voor alle medewerkers in de branche, inclusief eu-medewerkers. Asscher heeft hier onlangs de lans voor gebroken. OnderhoudNL rekent er op dat dit punt belangrijke aandacht krijgt van de minister.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  VvE Centraal stopt!Op 15 maart
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.