Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Bed & BreakfastJurisprudentieVerhuren

Short stay in appartement niet toegestaan

Short Stay Gerechtshof Amsterdam

Het Gerechtshof  Amsterdam heeft duidelijkheid gegeven met betrekking tot de vraag of binnen een VvE short stay en/of bed and breakfast activiteiten kunnen worden verboden.

In haar beschikking van 10 september jl. bevestigt het Gerechtshof Amsterdam het oordeel van de rechtbank Amsterdam dat het niet is toegestaan om een appartement met als bestemming woning tegen betaling aan derden (dat wil zeggen toeristen) in gebruik te geven voor een korte periode. Dit wordt aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en niet als gebruik als woning, hetgeen in strijd is met de splitsingsakte en het bijbehorende reglement.

Het argument van de verhurende appartementseigenaar was dat in het splitsingsreglement voor wat betreft ingebruikgeving aan derden, niets is vermeld over een beperking van ingebruikgeving naar tijdsduur. Dit argument slaagt dus niet. Het Gerechtshof Amsterdam is van mening dat het splitsingsreglement slechts ziet op ingebruikgeving voor de langere termijn en niet op ingebruikgeving voor een korte periode. Naar het oordeel van Gerechtshof  Amsterdam is immers het voldoen aan de in het splitsingsreglement opgenomen voorwaarde – het ondertekenen van een aan het bestuur van de VvE af te geven (gebruikers)verklaring – moeilijk voorstelbaar en praktisch onuitvoerbaar bij ingebruikgeving voor een korte periode aan toeristen.

In met name Amsterdam wordt een groot aantal appartementen door eigenaren aan toeristen verhuurd. Dit voor bijvoorbeeld een (lang) weekend of een week. Die verhuur vormt een aardige inkomstenbron voor die eigenaars. Met het arrest van het Gerechtshof  kunnen VvE’s – indien gewenst – daar een stokje voor steken.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Anne Vermeulen of mr. Mark van der Lubbe.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
VerhurenSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Woongroepen vallen onder verbod kamerverhuur in Splitsingsakte

ModelreglementNieuws

Het Modelreglement 2017, de interessante aanvullingen

VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Woonruimte of bedrijfsruimte

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.