Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

ServicekostenSplitsingsakte

Breukdelen appartementsrechten en splitsing

Breukdelen VvE - VvE Centraal

Bij de splitsing in appartementsrechten wordt aan de hand van breukdelen bepaald voor welk gedeelte van het complex een appartementseigenaar het exclusief gebruiksrecht heeft. De breukdelen vormen tevens de basis voor het berekenen van de bijdrage in de gezamenlijke schulden en kosten (servicekosten/voorschotbijdrage).

De breukdelen staan opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten.

De wijze van vaststellen van de breukdelen is belangrijk. De wet bepaalt dat deze breukdelen in principe gelijk zijn, maar het is mogelijk om daarvan af te wijken.

Indien er sprake is van een afwijkende breukdelenverhouding (hiervan is sprake als de breukdelen niet gelijk zijn), dan schrift de wet in artikel 5:113 lid 1 Burgerlijk Wetboek voor dat in de splitsingsakte opgenomen dient te worden op welke wijze de breukdelen zijn berekend.

Doorgaans wordt deze verhouding gerelateerd aan de waarden of de oppervlakten van de individuele appartementsrechten.

Zoals eerder opgemerkt vormde de breukdelen de basis voor het berekenen van de bijdrage in de gezamenlijke schulden en kosten.

Wanneer er sprake is van kosten die te maken hebben met voorzieningen (bijvoorbeeld een lift of trappenhuis) waarvan niet door alle eigenaren gebruik wordt gemaakt, kunnen deze kosten worden toebedeeld aan de gebruikers van deze voorzieningen. Een dergelijke kostendifferentiatie moet zijn opgenomen in de splitsingsakte. Wanneer in de akte geen differentiatie voor de kosten is opgenomen, is de omvang van de bijdrage gelijk aan het vastgestelde breukdeel. 

Indien door de VvE gewenst, is het mogelijk de breukdelen aan te passen. Hiervoor is een wijziging van de splitsingsakte nodig. Voor deze wijziging is ingevolge artikel 5:139 lid 2 Burgerlijk Wetboek een besluit van de VvE nodig, waaruit blijkt dat ten minste vier/vijfde van het totaal uit te brengen stemmen heeft ingestemd met de wijziging van de splitsingsakte. Het genomen besluit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering. 

In dit verband moet worden opgemerkt dat een dergelijk besluit op grond van het bepaalde in artikel 5:140b Burgerlijk Wetboek door een rechterlijke uitspraak vernietigd kan worden. De appartementseigenaar die tegen het besluit heeft gestemd, kan bij de rechter vernietiging van het besluit vorderen. Deze vordering dient wel binnen 3 maanden na het genomen besluit ingediend te worden en wordt door de rechter afgewezen wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid wordt gesteld.

Over de auteur

Kandidaat Notaris
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  3 reacties

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.