Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Nieuws

Oproep experimentpartners: Verkoop corporatie eengezinswoningen met VvE

De verkoop van een deel van het corporatiebezit is een belangrijke opgave voor veel corporaties. Dit betekent kansen voor starters in het lagere en midden segment van de koopwoningmarkt. Goed nieuws! Nu de vraag, hoe verkoop je als corporatie verantwoord je bezit en zorgt de nieuwe eigenaar goed voor het onderhoud van de woning? Bijvoorbeeld door het verkopen van een rijtjeswoning met een VvE. De Vereniging van Eigenaars als structuur die eigenaarbewoners en hun buren stimuleert onderhoud uit te voeren aan de woning. Platform31 start in samenwerking met Woonlab het experiment ‘VvE’s voor grondgebonden ex-corporatie eengezinswoningen’.

Kopers verantwoordelijk voor onderhoud woning

De nieuwe kopers hebben soms onvoldoende kennis, kunde of financiële middelen om goed onderhoud aan de woning en tuin uit te voeren. Een VvE biedt structuur waarmee kopers gezamenlijk onderhoudsbudget reserveren en gezamenlijk onderhoud (laten) uitvoeren.. Een VvE voor grondgebonden eengezinswoningen zou ertoe moeten leiden dat het onderhoud aan de koopwoningen –veelal in het goedkope segment- geborgd wordt en achterstallig onderhoud wordt voorkomen

Experiment VvE´s voor eengezinswoningen

Het experiment ‘VvE’s voor grondgebonden corporatie eengezinswoningen’ richt zich op corporaties die grondgebonden eengezinswoningen verkopen. Het idee is dat corporaties hun woningen binnen een VvE-verband verkopen. Deze VvE zal worden opgericht door de verkopende corporatie. Een voorwaarde voor de corporaties is dat de deze opgeknapt bezit verkoopt óf dat de corporatie niet opgeknapt bezit verkoopt en geld in het VvE-reservefonds stort. Het uitgangspunt is dat de eigenaar-bewoners in de nieuwe VvE voldoende stem krijgen en dat dit niet een sterk geïnstitutionaliseerde VvE wordt waar de corporatie de dienst uit maakt.

In het experiment onderzoeken we de toepassingsmogelijkheden en genereren we oplossingen voor belemmeringen die corporaties tegen komen in regelgeving en in de praktijk.

Ontwikkelen, experimenteren, evalueren

Het experiment bestaat uit drie delen. Een ontwikkelfase, een experimenteerfase en een evaluatiefase. In de ontwikkelfase staat deze vraag centraal:

Is het fiscaal, financieel, markttechnisch, juridisch en organisatorisch mogelijk bij verkoop van ex-corporatie grondgebonden eengezinswoningen een VvE op te richten? En hoe ziet deze er organisatorisch uit en onder welke voorwaarde is het aantrekkelijke voor de toekomstige koper? En wat betekent dit voor de verkopende corporatie.

Eindproducten van de ontwikkelfase zijn; oplossingen voor belemmeringen in regelgeving en praktische toepassing, modelcontracten voor de verkoop van rijtjeswoningen onder een VvE en een begeleidende praktijkgids voor de verkopende corporatie. Deze fase loopt van juli t/m december 2013 en in september vindt de startbijeenkomst plaats. Platform31 en Woonlab brengen kennis in van onder andere juristen en ervaringsdeskundigen. Tevens toetsen Platform31 en Woonlab de modelcontracten bij het ministerie, Belastingdienst, Waarborgfonds Eigen Woningen en hypotheekfinanciers op hun robuustheid en houdbaarheid.

Corporaties gezocht die nieuwe kennis willen ontwikkelen

We zoeken corporaties die bijdragen aan de kennisontwikkeling van Verkopen met een VvE door te participeren in werksessies tijdens het experiment. Zo investeren de deelnemende corporaties in de kennis van hun eigen organisatie, maar ook aan de landelijke kennis over dit thema. Corporaties dragen eigen casuïstiek aan en halen intern eisen op waaraan de VvE moet voldoen.

Criteria deelname aan experimentenprogramma

 • Corporatie overweegt eengezinswoningen te verkopen in VvE-verband op een of meerdere plekken.
 • Intentie van corporatie om na ontwikkelfase over te gaan tot uitvoeren in de praktijk.
 • Interne capaciteit om deel te nemen aan en kennis in te brengen bij deze pilot.
 • Een bijdrage voor de ontwikkelfase van de corporatie à € 6.500,-.
 • Bij de selectie van corporaties wordt gekeken naar de geografische spreiding en de variatie in aantal woningen die beoogd zijn toe te treden per VvE.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich aanmelden bij Hanneke Schreuders.
Maak hierbij gebruik van het aanmeldformulier.

De sluitingsdatum is donderdag 4 juli. Inmiddels hebben meerdere corporaties zich aangemeld, maar we zoeken nog enkele corporaties die mee willen experimenteren en nieuwe kennis met ons willen ontwikkelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Schreuders(Platform31) of Hans van den Hombergh (Woonlab)

 

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  VvE Centraal stopt!Op 15 maart
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.