Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Verzekeringen

De opstalverzekering en eigen risico: Wie betaalt wat?

De opstalverzekering en eigen risico: Wie betaald wat?


Sinds 1 november 2011 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht.

De vraag die deze week behandeld wordt heeft te maken met schade veroorzaakt door een defecte wasmachine.

Door een defecte wasmachine is schade ontstaan aan daaronder gelegen appartement. Dient deze schade voor rekening en risico van de VvE te komen? Het antwoord op die vraag is nee, omdat de schade niet door een gemeenschappelijk gedeelte dan wel een gemeenschappelijke zaak is ontstaan. Dat betekent dat de eigenaar van de wasmachine in beginsel aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade. De vervolgvraag luidt of de schade wel of niet onder de dekking van de opstalverzekering valt? 

Voor de beantwoording van de vraag of een schade onder de dekking van een opstalverzekering valt, is in beginsel niet van belang wat de oorzaak is van de schade. Met andere woorden: wie of wat de schade heeft veroorzaakt, bepaalt niet of de schade onder de dekking van de opstalverzekering valt. Het kan dus goed zijn dat de schade die ontstaat door een lekkende wasmachine onder de dekking van de opstalverzekering valt. Dat zal zo zijn indien de lekkende wasmachine schade aan de opstal toebrengt. Dat betekent echter niet dat de VvE aansprakelijk is voor de schade. Die verwarring ontstaat echter wel vaak omdat de opstalverzekering op naam van de VvE (c.q. de gezamenlijke appartementseigenaars) wordt aangegaan. In de praktijk komt het dan ook voor dat in dit soort gevallen (de administratief beheerder van) de VvE de schade meldt bij de opstalverzekering. Is schade aan de opstal ontstaan, zal de schade doorgaans door de verzekeraar worden uitgekeerd.

Let wel, het feit dat de verzekeraar de schade vergoedt, zegt dus niets over de aansprakelijkheid van de VvE voor de betreffende schade. De aansprakelijkheid van de VvE is met name van belang indien er sprake is van een eigen risico. Immers zal de verzekeraar de schade aan de opstal uitkeren minus het eigen risico. In het geval een schade is veroorzaakt door of vanwege een gemeenschappelijk gedeelte dan wel een gemeenschappelijke zaak, is de VvE verantwoordelijk. Het eigen risico zal in dat geval door de VvE moeten worden gedragen. Is de schade daarentegen veroorzaakt door een wasmachine van een der eigenaren, zal een eventueel eigen risico in dat geval moeten worden gedragen door de schadeveroorzakende partij: de eigenaar van de wasmachine. 

Conclusie: voor de beantwoording van de vraag of een schade onder de dekking van de opstalverzekering valt is in beginsel niet van belang of die schade door een gemeenschappelijke zaak of een privé zaak is ontstaan. Dat onderscheid is echter wel van belang voor de beantwoording van de vraag wie aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade en wie een eventueel eigen risico dient te dragen. Is de schade ontstaan door of vanwege een privé gedeelte, dan is de betreffende eigenaar over het algemeen aansprakelijk. Is de schade ontstaan door een gemeenschappelijke zaak dan is de VvE in beginsel aansprakelijk.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
GevelVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Gebrek in buitengevel reden tot schadevergoeding?

IncassoOnderhoudRisico's beperkenVvE Rechtspraak - Geldzaken

Verrekenen van de voorschotbijdrage met kosten lekkage kan niet zomaar.

DakOnderhoudVerzekeringenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Bepaalt erfdienstbaarheid of natrekking het bezit?

Onderhoud & RenovatieVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Risico's beperken

Laten herstelwerkzaamheden lang op zich wachten?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.