Energiebesparing

“Onbeperkt salderen vanaf 1 juli”

Per 1 juli 2013 kunnen opwekkers van lokale duurzame energie onbeperkt hun verbruik wegstrepen (‘salderen’) met hun eigen productie. Eerder was er sprake van een salderingsgrens van 5.000 kWh. Ook kondigt het ministerie van Economische Zaken een ‘fiscale stimulans’ aan voor energie die kleinschalig via een coöperatie ‘in de nabijheid’ wordt geproduceerd. Deze moet ‘niet afhankelijk zijn van Rijkssubsidie’. Deze stimulans wordt uitgewerkt voor het Belastingplan 2014. Dit zegt een woordvoerster van het Ministerie van Economische Zaken in een reactie op een aantal vragen van EnergieOverheid.

Onduidelijkheid omtrent saldering

Eerder heeft EnergieOverheid bericht dat per 1 juli 2013 er onbeperkt gesaldeerd mag worden. Het bericht is gebaseerd op een interpretatie van het wetsvoorstel tot een wijzigingen van de Elektiriciteits- en Gaswet, die op 5 december 2012 in de Staatscourant is gepubliceerd. Het nieuws leidde destijds tot de nodige reacties in de duurzame energiebranche. Ook was er veel onduidelijkheid. In een reactie op dit bericht geeft het Ministerie van Economische Zaken nu op een aantal punten helderheid van zaken.

Onbeperkt wegstrepen

Opwekkers van eigen energie kunnen dan onbeperkt hun energie wegstrepen met hun verbruik. Hoewel sommige leveranciers zoals Greenchoice dat al toestaan, is dit nooit bevestigd door het ministerie van Economische Zaken. De woordvoerster van EZ, Esther Benschop: “Ja, het klopt dat er onbeperkt gesaldeerd mag gaan worden. In de Wet belastingen op milieugrondslag waar de energiebelasting deel van uitmaakt, was onbeperkt salderen voor kleinverbruikers al mogelijk voor zover de productie van zelfopgewekte elektriciteit het verbruik van elektriciteit niet overstijgt. In het wetsvoorstel dat onder andere ziet op wetswijzigingen in de Elektriciteitswet is het voorstel om deze salderingsgrens voor duurzame elektriciteit nu ook te laten vervallen”.

‘Geen noodwet saldering’

Ook veegt EZ een ander gerucht van tafel. Er komt geen ‘noodwet saldering’. Er waren geruchten in de markt dat er een ‘noodwet’ in de maak zou zijn, die zou tornen aan de huidige salderingsafspraken. Lokale energie-opwekkers zouden met andere woorden meer beperkt worden in hun vrijheden om eigen verbruik weg te strepen met eigen productie. Dit zou een klap zijn voor bijvoorbeeld de zonne-energiebranche, want dit wegstrepen helpt deze branche in hun business case. Benschop: “Wij zijn niet bezig is met een noodwet voor saldering. Zelf-opwekkers kunnen hun energie blijven wegstrepen met hun verbruik”.

Fiscale stimulans

Kun je iets meer vertellen over de nieuwe visie die jullie aan het ontwikkelen zijn op het gebied van lokale, duurzame energie?  In de markt gaan er geruchten dat lokaal en decentraal opgewekte energie worden gesplitst. Klopt dat en zo ja, waar gaat de grens liggen?
Benschop: “Lokaal opgewekte energie kan worden gezien als een onderdeel van decentrale energieopwekking. Lokaal opgewekte energie gaat over burgers die individueel in hun eigen woning ‘achter hun eigen meter’ dan wel  gezamenlijk hun elektriciteit gaan opwekken via samenwerkingsverbanden met andere burgers in hun omgeving. Het Regeerakkoord kondigt een fiscale stimulans aan voor deze lokaal opgewekte energie die via een coöperatie in de nabijheid wordt geproduceerd. In het Belastingplan voor 2014 wordt dit verder uitgewerkt. Salderen achter de eigen meter blijft daarbij gehandhaafd. Met decentrale opwekking is alle energie-opwekking die niet door de grote elektriciteitscentrales plaatsvindt. Ook de warmte-kracht-koppelingsinstallaties bij industrie en glastuinbouw behoren daartoe”.

Wat is waar van de bewering dat het zelf opwekken van energie wordt gekoppeld aan je postcodegebied?

Benschop: “Zoals eerder aangegeven zijn we hier momenteel naar aan het kijken en wordt een onderdeel van de visie lokale energie”.

Welke consequenties heeft de nieuwe visie / wetsvoorstel voor VvE en woningcorporaties?

Benschop: “Daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen”.

Gaan we naar een feed-in-tarief stelsel zoals dat in Engeland en Duitsland wordt gehanteerd? M.a.w. een hogere teruglevergoeding boven de 5.000 kWh grens?
Benschop: “Nee. Wel is het kunnen salderen van ingevoede en onttrokken elektriciteit voor de kleinverbruiker financieel aantrekkelijker ten opzichte van de situatie waarin de gebruiker een redelijke terugleververgoeding ontvangt voor zijn ingevoede elektriciteit en het betalen voor de verbruikte elektriciteit. Omdat de salderingsgrens in de energiebelasting al eerder was weggenomen, is het uiteindelijke effect van deze maatregel beperkt en is er geen sprake van een aangepast regime waarin een feed-in tariefstelsel wordt geïntroduceerd”.

Zijn er andere fiscale stimuli te verwachten voor lokaal of decentrale energieopwekking?
Benschop: “Los van de beschreven fiscale stimulans voor lokaal opgewekte energie zijn we nu niet bezig met andere stimulansen voor lokale of decentrale energieopwekking”.

Wanneer kunnen we de publicatie van de nieuwe visie verwachten
Benschop: “Precieze datum kan ik nog niet geven”.

De SER heeft bij de voorbereiding van het Nationale Energieakkoord ook een tafel ‘lokale energieopwekking’. In hoeverre heeft dit nieuwe wetsvoorstel daar een verband mee?

Benschop: “De visie lokale energie wordt ook besproken aan de SER-tafel”.

Regeerakkoord over ‘fiscale stimulans’

In het interview wordt verwezen naar het Regeerakkoord. Op bladzijde 9 van dit akkoord staat het volgende over de ‘fiscale stimulans: ‘Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Deze wordt lastenneutraal gefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting’.

Deze antwoorden zijn tot stand gekomen aan de hand van een email-interview

bron: www.energieoverheid.nl door Wessel Simons

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
    Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.