Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelKascommissieVvE CentraalVvE Zaken

15 tips voor een effectieve samenwerking tussen bestuur en de kascommissie!

15 tips voor een effectievere samenwerking tussen bestuur en kascommissie

Tips voor het bestuur

 1. Zorg voor een goede bemensing van de kascommissie.
  Selecteer geschikte leden tijdig. Dat is dus vóór de ledenvergadering. Laat niet van het toeval afhangen wie zich beschikbaar stelt voor zo’n belangrijke functie.
 2. Laat zien dat u belang hecht aan een gedegen controle van de jaarrekening. Nodig de leden van de kascommissie uit voor een gesprek met het bestuur waarin u het belang van een goede controle benadrukt en afspraken maakt voor de samenwerking.
 3. Plan dit gesprek niet kort vóór de (leden)vergadering waarin de commissie verslag moet doen van haar bevindingen, maar kort ná de ledenvergadering waarin de commissieleden zijn benoemd.
 4. Verlang van de kascommissie dat zij zich goed voorbereidt op haar belangrijke taak.
 5. Verlang van de kascommissie dat zij de controle doet aan de hand van checklists. Zelfs elke ervaren accountant controleert met behulp van een checklist. Zonder gebruik van een checklist is het gevaar groot dat zaken over het hoofd worden gezien.
 6. Plan een overleg tussen de eigenlijke controle en de ledenvergadering om de bevindingen van de commissie te bespreken.
 7. Evalueer met penningmeester én commissie de controle. Schroom niet om de controle “over” te laten doen als u er niet van overtuigd bent dat de controle op een degelijke manier is geschied.
 8. Lees De Kascommissiegids voor VvE’s. Dan weet u wat u kunt en zou moeten verwachten van een goede kascommissie en dat leidt ook tot een beter wederzijds begrip.

  Tips voor de kascommissie

 9. Bereid de daadwerkelijke controle vóór. Vergelijk de jaarcijfers met de cijfers van het jaar ervoor en met de begroting.
 10. Voer de controle uit aan de hand van een geschikte checklist. In De Kascommissiegids voor VvE’s  staan diverse checklists, die gebruikers van deze gids ook via www.kascommissiegids.nl kunnen downloaden en kunnen aanpassen aan de specifieke situatie van de eigen VvE.
 11. Uw taak is de controle van de jaarrekening, dus van balans, resultatenrekening en de toelichtingen daarbij. Dat betekent dat u van elke (!!) post van de balans en resultatenrekening moet vaststellen dat deze correct is.
 12. “Correct” wil niet alleen zeggen “juist”, maar óók volledig. Ter illustratie: als de balans vermeldt “crediteuren € 250,-“ moet u niet alleen vaststellen dat er inderdaad nog € 250 verschuldigd is aan crediteuren, maar óók dat er niet méér verschuldigd is. Met andere woorden: zijn alle crediteuren vermeld en voor alle schulden?
 13. Controle is niet moeilijk, maar u moet wel even weten hoe het moet. Volg zo mogelijk een workshop (in twee avonden krijgt u voldoende eye-openers en tips voor de controle om een degelijke controle te kunnen doen).
 14.  Leg een dossier aan met onder meer splitsingsreglement, modelreglement, splitsingsakte,  checklists, jaarstukken, met het bestuur gemaakte afspraken. Draag dit dossier over aan de volgende kascommissie zodat deze een goed uitgangspunt heeft voor de volgende controle.
 15. Communiceer op een positieve manier! Wees niet karig met complimenten en geef geen kritiek. Beperk u tot feitelijkheden en adviseer over verbetermogelijkheden.
Gerelateerde artikelen
VvE ZakenGemeenschap & CommunicatieVergadering van Eigenaars

De positie van een Commissie binnen de VvE?

Nieuws

Voorzitterschap Daan Fons met jaar verlengd

Nieuws

VvE’s onbewust financier van “VvE Beheerder vertrekt naar Spanje”

FinancieelKascommissie

Wie mag een controleverklaring afgeven?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.