Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Nieuws

De gevolgen van de BTW-verhoging voor uw reservefond en de portemonee van uw VvE

Belasting

Belasting Aangiftehulp 2012-2013 | VvE Centraal

Door de verhoging van het hoge BTW-tarief zullen de in het onderhoudsplan voorziene kosten voor elke VvE iets hoger uitvallen. Dit artikel geschreven door Maarten den Ouden geeft een korte uitleg.

Prijzen inclusief

Als het goed is, zijn de prijzen die in de financiële vertaling van het onderhoudsplan van uw VvE zijn voorzien, allemaal inclusief BTW.

Dat is wel iets om even te controleren, want in de praktijk komt het voor dat de opstellers van het onderhoudsplan de VvE primair zien als een zakelijke partij. En in het zak
elijk verkeer is het gebruikelijk om te werken met prijzen exclusief BTW.

Omdat de VvE echter geen teruggave kan krijgen van betaalde BTW, moet bij het begroten van de uitgaven voor groot onderhoud altijd worden gerekend met prijzen inclusief BTW!

BTW-verhoging

Per 1 oktober 2012 is het hoge tarief van de BTW van 19% naar 21% gegaan. Dat is geen verhoging van 2% zoals vaak wordt gezegd, maar van 2 ‘procentpunt’ oftewel 1,68%. Dat is dus wat je zou kunnen noemen een ‘meevaller’….

Voor de lezers die zich afvragen hoe die 1,68% berekend wordt, volgt hier de berekening op basis van een voorbeeld:

  • Stel de prijs exclusief BTW is € 100
  • De oude prijs (van vóór 1 oktober 2012) inclusief 19% BTW is dan € 100 * 1,19 = € 119
  • De prijs inclusief 21% is dan € 100 * 1,21 = € 121
  • De verhoging is dus € 2 (namelijk € 121 – € 119)
  • Deze € 2 is 1,68 % van de oorspronkelijke prijs van € 119 (namelijk 2 / 119 = 0,0168 = 1,68 %).

Effect op het reservefonds groot onderhoud

De kosten van het in het onderhoudsplan voorziene groot onderhoud zullen dus bij uitvoering van het onderhoud ná 1 oktober 2012 naar verwachting 1,68% hoger uitvallen dan oorspronkelijk voorzien. Het bedrag van het reservefonds groot onderhoud zal derhalve met hetzelfde percentage verhoogd moeten worden.

De veronderstelling daarbij is dan dat de leveranciers de hogere BTW daadwerkelijk zullen doorberekenen en niet ‘voor eigen rekening’ zullen nemen.

Verhoging eigenaarsbijdragen

Een groot deel van de maandelijkse eigenaarsbijdragen wordt gebruikt voor de toevoegingen aan het reservefonds groot onderhoud. Afgezien van andere ontwikkelingen zal dit deel van de eigenaarsbijdragen dus ook met 1,68 % moeten stijgen.

Overigens vallen vrijwel alle uitgaven van VvE’s onder de categorie goederen en diensten die met het hoge BTW-tarief belast zijn. Alleen voor schoonmaakwerkzaamheden binnenshuis (en dat geldt ook voor binnenruimten van de VvE) geldt het lage BTW-tarief van 6%. Dit tarief is niet verhoogd.

Daardoor zal het deel van de eigenaarsbijdragen dat niet voor de toevoegingen aan het reservefonds wordt gebruikt, wederom onder de veronderstelling dat leveranciers de tariefsverhoging daadwerkelijk zullen doorberekenen en er geen andere wijzigingen zijn, normaliter met minder dan 1,68 % stijgen.

Bovendien moet rekening worden gehouden met een ‘inhaalslag’: het bedrag van het reservefonds op 30 september 2012 moet immers worden aangevuld. Deze aanvulling komt bovenop de eerder genoemde stijging. Het is een kwestie van beleid van het bestuur en van de ledenvergadering in welk tempo deze inhaalslag wordt gemaakt.

Lage BTW-tarief

Voor enkele bijzondere categorieën werkzaamheden aan woningen geldt het lage BTW-tarief van 6%. Behalve voor de eerder genoemde schoonmaakwerkzaamheden binnenshuis gaat het voor VvE’s dan met name om isolatiewerkzaamheden, schilderen en stukadoren en dan alleen in het geval dat de woningen ouder zijn dan twee jaar.

De ervaring leert dat in de onderhoudsplannen van VvE’s soms –ten onrechte dus- gerekend wordt met het hoge BTW-tarief voor alle onderhoudswerkzaamheden. Kijkt u dat voor de zekerheid even na in het onderhoudsplan van uw VvE – wellicht blijkt dat de opstellers geen rekening hebben gehouden met het lage BTW-tarief en dat kan het effect van de verhoging van het hoge tarief weer aardig compenseren!

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.