Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

JurisprudentieVerhuren

Gebruikersverklaring voor een weekend noodzakelijk?

appartement verhuur aan vrienden - vve centraal


Vanaf 1 november 2012 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht.

Een goede vriend wil graag een weekend gebruik maken van mijn appartement als ik een weekendje weg ben. Ben ik verplicht hiervoor een gebruikersverklaring aan te VvE te overleggen?

Nee, voor het ter beschikking stellen van een appartement voor enkele dagen aan vrienden en of familie is geen gebruikersverklaring benodigd.

Wat zegt het Modelreglement

Uit de Modelreglementen volgt duidelijk dat een eigenaar bij ingebruikgeving c.q. verhuur van zijn appartement verplicht is een zogeheten gebruikersverklaring te overleggen waarin de huurder zich akkoord verklaart met de binnen de VvE geldende regelgeving. Dit geldt ook indien sprake is van kortstondige verhuur.

Oordeel Hof

Nieuw is dat onlangs door het hof Amsterdam[1] is geoordeeld dat geen sprake is van ‘gebruik’ conform de definitie in de Modelreglementen indien de derde aan wie het appartement ter beschikking wordt gesteld, niet het recht heeft het gebruik aan de eigenaar te ontzeggen. Daarvan is onder meer sprake indien een eigenaar zijn appartement ter beschikking stelt aan familie en of vrienden waarbij de eigenaar het recht behoudt van zijn appartement gebruik te maken. Deze derden hebben dan niet “het recht van uitsluitend gebruik” van het appartement. Het hof oordeelt dat het in die gevallen niet verplicht is voor de eigenaar een gebruikersverklaring te overleggen aan de VvE. Dit neemt echter niet weg, dat deze derden geen kortdurend gebruik zouden mogen maken van het appartement zonder dat de eigenaar daarbij aanwezig is.

Conclusie

Hoofdregel is en blijft dus dat bij ingebruikgeving c.q. verhuur van een appartement aan een derde, de eigenaar verplicht is een gebruikersverklaring aan de VvE te overleggen. Een uitzondering hierop is de situatie waarbij het appartement door de eigenaar voor korte duur ter beschikking wordt gesteld aan familie- en of vrienden waarbij de eigenaar zijn recht op gebruik van het appartement behoudt.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.


[1] Gerechtshof Amsterdam 25 september 2012, LJN BY2628.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Overig

Te hoog loodgehalte in drinkwater reden voor forse huurkorting

Verhuren

Beëindigen huurovereenkomst, wat mag wel en niet ingehouden worden?

NieuwsVerhuren

'sparen voor de toekomst' reden voor particuliere verhuur.

NieuwsVerhuren

De gemiddelde vrijesectorhuurprijzen bereiken in steeds meer steden een recordhoogte

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

1 Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.