Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Vergoeding van vrijwillig werk binnen een VvE - VvE Centraal

Vergoeding van vrijwillig werk binnen een VvE - VvE CentraalWat kan wel en wat kan niet!

Een groot deel van alle VvE’s in Nederland drijft op vrijwilligerswerk. Ik heb het dan niet alleen over het bestuur van de vereniging. Ook de verschillende commissies die zich inzetten om de Vereniging van Eigenaars beter te laten functioneren steunen op deze beperkte pool van vrijwilligers. Immers niet iedereen binnen het complex is even betrokken of heeft evenveel tijd beschikbaar.

Recent kregen we dan ook de volgende vraag die ik in dit artikel graag wil beantwoorden.

Bestuurders van een VVE steken behoorlijk wat tijd aan de vereniging om deze goed te laten functioneren. Is dit volledig vrijwilligerswerk of is er ook een vergoeding mogelijk?

De eerste beslissing die genomen moet worden is dat door het hoogste orgaan van de VvE, de Vergadering van Eigenaars, besloten wordt dat vrijwilligers aanspraak kunnen maken op een vergoeding vanuit de kas van de VvE.  In dit artikel gaan we nader in op welke vergoedingen er mogelijk zijn, waar aan voldaan moet worden en wat maximaal mogelijk is. Vervolgens is, om het antwoord op deze vraag ook te toetsen, contact gezocht met de belastingdienst en hun reactie vervolgens verwerkt in dit artikel.

Vergoedingen

Quavergoedingen van vrijwilligers zijn twee verschillende vormen van vergoeding die aangesproken kunnen worden. Het betreft hier:

 1. Onkostenvergoeding
 2. Vrijwilligersvergoeding

Onkostenvergoeding

Voor de onkostenvergoeding wordt de basis gelegd in art. 7:406 BW, waarbij we ervan uitgaan dat de vergadering de opdrachtgever is en de vrijwilliger de opdrachtnemer. Dit artikel luidt als volgt.

Titel 7 artikel 406

 1. De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover deze niet in het loon zijn begrepen.
 2. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico’s welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins tegen loon, dan is de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het loon met het gevaar geen rekening is gehouden

Bij onkosten kunnen alleen die kosten worden opgenomen die ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Hieronder vallen onder andere de kilometer vergoeding à € 0,19 per kilometer, of postzegels en papier.

Vrijwilligersvergoeding

Aanvullend op de onkosten vergoeding is het ook mogelijk dat de VvE de vrijwilligers wil belonen voor hun inzet of juist meer vrijwilligers wil werven onder de leden om zodoende alle commissies vol te krijgen. Hiervoor kan de vrijwilligersvergoeding gebruikt worden. Als aan de strikte voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan mag hier namelijk een financiële vergoeding voor ingezet worden.

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:

Als eerste moet u toetsen of u aan vier voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

 • U verricht werkzaamheden voor:
  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
  • een sportvereniging of sportstichting
  • een ANBI (algemeen nut beogende instelling)
 • U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Maximale vergoeding

Een Vereniging van Eigenaars kan dus een vergoeding geven aan haar vrijwilligers. Deze kan bestaat uit een onkostenvergoeding en een vrijwilligers bijdrage. U bent wel gebonden aan een aantal regels. Overigens is het ook goed om wel de aansprakelijkheid van de VvE in de gaten houden.

De volgende regels zijn door de belastingdienst opgesteld

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent jonger dan 23 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven. Zodra de bijdragen hoger worden dan de bovenstaande totalen dan krijgt u als VvE te maken met een werkgeversrelatie en zult u ook sociale lasten moeten afdragen.

Rekenvoorbeeld

Om het een en ander duidelijk te maken verwijzen we naar de voorbeelden van de belastingdienst. Deze rekenvoorbeelden vindt u hier.

 

Gerelateerde artikelen
FinancieelKascommissieNieuwsVvE Zaken

Goed nieuws voor VvE-vrijwilligers

Financieelonkostenvergoeding

Een vergoeding voor bestuursleden, logisch of waanzin?

Nieuws

Voorzitter gezocht

BestuurVvE Centraal

De functie van het bestuur

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.