Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Duurzame EnergieMeerjarenonderhoudplanMJOPOnderhoudVergaderingVergunningenVvE Zaken

Zonnepanelen op uw dak: 3 punten waar u zeker op moet letten.

VvE Zonnepanelen

VvE ZonnepanelenVeel VvE’s hebben ruimte op het dak om zonnepanelen te plaatsen. Nu de prijs van zonnepanelen nog maar 1/3e is van 5 jaar geleden neemt de interesse toe. En terecht! Afgezet tegen een stroomprijs van 22 cent verdienen zonnepanelen zichzelf in zo’n 8 a 9 jaar terug. Daarna profiteert u nog eens 20 jaar van gratis elektriciteit.

Wel zijn er enkele belangrijke aandachtspunten waar u op moet letten. In dit artikel willen wij die graag onder uw aandacht brengen:

 1. Het dak is van de VVE
  De eerste vraag die moet worden beantwoord is wie eigenaar is van de zonnepanelen.  Het meest eenvoudig is dat de ALV besluit om een collectieve installatie te plaatsen met kosten en baten voor de VVE. Is een meerderheid hiertoe niet haalbaar of kan de investering niet worden bekostigd, dan kan de ALV besluiten om het dak te beschikking te stellen aan leden die zelf investeren. Kosten en baten zijn dan voor de participerende leden. Het is dan van belang om duidelijke afspraken te maken met betrekking tot onderhoud van het dak en mogelijke meerkosten van werkzaamheden.
 2.  Zorg voor goed onderhoud van uw dak
  Een installatie om zonnestroom op te wekken kan een behoorlijk gewicht met zich meebrengen. Zonnepanelen worden vaak met extra ballast  op het dak verankerd om stormschade te voorkomen. Het gewicht wat hiermee gepaard gaat moet echter wel gedragen kunnen worden door het dak. Zorg daarom dat u informatie inwint over de huidige constructie van uw dak en gebouw (bouwtekeningen) en maak berekeningen van de draagkracht. Hiermee kunt u vaststellen hoeveel zonnepanelen u veilig op het dak kunt plaatsen.Naast de draagkracht van het dak is ook de onderhoudsstaat van belang. Uw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) kan u hier uitsluitsel over geven. Heeft u nog geen MJOP dan is het zeker raadzaam dit alsnog op te laten stellen. Wat interessant kan zijn, is dat er bedrijven zijn die het onderhoud van uw dak verzorgen in ruil voor de plaatsing van zonnepalen en een langdurig afname contract van stroom. Zodra de opgewekte stroom de investering heeft bekostigd, wordt u alsnog eigenaar van het systeem.
 3.  Voor wie is de opgewekte stroom
  De stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt kan op verschillende wijze worden gebruikt: direct door de VvE, door bewoners of terug levering aan het net. De waarde van de stroom en daarmee het rendement van het systeem varieert echter nogal.

 Optie 1 – alles collectief

Opgewekte stroom wordt ingezet om het collectieve stroomgebruik te beperken. Een surplus wordt terug geleverd aan het net en heeft dezelfde waarde als ingekochte stroom. Dit is de meeste eenvoudige manier maar betekent dat als uw VvE een lager stroomtarief heeft bedongen de opgewekte stroom ook minder waard is. Hiermee kan het rendement van uw systeem iets lager worden.

 Optie 2 – alles individueel

Het dak is ter beschikking gesteld aan eigenaars en/of bewoners om zonnepanelen te plaatsen. Er is feitelijke spraken van meerdere kleine systemen al naar geland het aantal deelnemers dat zelf investeert in zonnestroom. De opgewekte stroom komt ter beschikking aan de bewoners en heeft een waarde van ca. 22 eurocent per kWh. Hoewel er collectief ingekocht kan worden blijven echte schaalvoordelen bij inkoop en installatie uit. De VvE krijgt te maken met meerdere gebruikers van het dak en moet waken voor verrommeling van het dak. Daarnaast kan er onenigheid ontstaan als in een later stadium meer vraag naar dak-ruimte ontstaat dan er beschikbaar is.

 Optie 3 – een tussenvorm

Met de toenemende vraag naar zonnepanelen neemt et aanbod van extra toepassingen toe. Doel hiervan is om de stroom van één grote installatie zodanig te distribueren dat deze het hoogste rendement heeft. Als overdag de zon schijnt wordt stroom daarheen gestuurd waar bijvoorbeeld een wasmachine draait. Deze slimme distributie vraagt nauwkeurige gebruiksmeters en enige administratie voor verrekening. Voordeel is wel, dat hiermee en geprofiteerd kan worden van lagere installatiekosten voor één groot systeem, én het grootste meeste inkoopvoordeel van stroom wordt gerealiseerd bij huishoudens. In versimpelde vorm worden deze systemen nu al aangelegd. Een uitgebreider mechaniek is nog in ontwikkeling, bijvoorbeeld Herman de Zonnestroomverdeler.

Een andere tussenvorm is dat individuele eigenaars/ bewoners investeren in de collectieve installatie. De VvE leent feitelijk het geld van haar leden om een collectieve installatie aan te leggen. Omdat de opbrengst van zonnepanelen zeer nauwkeurig si te berekenen kan dit een zeer interessante belegging zijn. Wilt u het minder zakelijk bekijken, dan is het opzetten van een coöperatie een goed alternatief. In beide gevallen raden wij u aan zich goed te laten informeren door een financieel expert.

Dagelijks geeft de zon genoeg energie om te voldoen in de wereldwijde vraag. Let u op deze drie punten: dan kan er volgens mij weinig fout gaan. En wilt u nog een extra zetje in de rug, dan zijn er zelfs nog enkele subsidies of financieringen speciaal voor VvE’s. Ik zeg: doen!

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.