Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Huishoudelijk reglementVvE Zaken

Huisdieren binnen een VvE verbieden, kan dat?

Vanaf 1 november jl. beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht.

De vraag die deze week behandeld wordt is:

 

Is het mogelijk in het huishoudelijk reglement een verbod tot het hebben van huisdieren op te nemen?

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de wet en de akte van splitsing. De bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen daarmee niet in strijd zijn. Het huishoudelijk reglement dient ertoe regels van orde te stellen. Er is evenwel een evident verschil tussen het stellen van regels voor gemeenschappelijke- en privégedeelten. Op grond van artikel 5:128 BW is de vergadering van eigenaars bevoegd tot het stellen van regels betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Dit artikel geldt echter niet voor het stellen van regels omtrent privégedeelten. Artikel 5:112 lid 4 daarentegen biedt wel de mogelijkheid tot het stellen van regels betreffende privégedeelten in het splitsingsreglement.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

De Hoge Raad heeft op 10 maart 1995 bepaald dat regels voor het gebruik van privégedeelten ook in het huishoudelijk reglement kunnen worden opgenomen, mits het splitsingsreglement de mogelijkheid daartoe biedt. Het modelreglement 1983 en latere modelreglementen bieden deze mogelijkheid. Biedt het splitsingsreglement deze mogelijkheid niet, dan kan iedere belanghebbende in beginsel de nietigheid van regels omtrent privégedeelten inroepen bij de rechter. Het modelreglement 1973 kent deze mogelijkheid niet waardoor een huishoudelijk reglement op dit onderdeel beperkt is.

Voorts heeft de Hoge Raad belangrijke beperkingen aangebracht in de mogelijkheid om het gebruik van privégedeelten bij huishoudelijk reglement te beperken. Zo oordeelde de Hoge Raad dat het huishoudelijk reglement slechts regels van (feitelijk) gebruik kan geven alsmede dat bepalingen die een te grote inbreuk op de gebruiksrechten maken enkel in het splitsingsreglement kunnen worden opgenomen.

Of de beperking dus kan worden afgedwongen hangt dus onder meer af van de vraag of het splitsingsreglement die mogelijkheid biedt.

 

Beperking op aantal huisdieren mogelijk?

Een bepaling inhoudende een beperking op het houden van huisdieren wordt in beginsel niet als een te grote inbreuk op de gebruiksrechten van de eigenaren gezien en kan, mits de akte van splitsing daartoe de mogelijkheid biedt, dus in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.

Wanneer de vergadering van eigenaars besluit deze beperking in het huishoudelijk reglement op te nemen kan een eigenaar dit besluit aanvechten bij de kantonrechter en om vernietiging daarvan verzoeken. Alsdan zal de rechter een belangenafweging maken. De VvE zal aan moeten tonen wat haar belang is bij het opnemen van de beperking tot het houden van huisdieren. Van een redelijk belang wordt in de rechtspraak gesproken wanneer een dergelijke bepaling bijvoorbeeld noodzakelijk is ter bescherming van het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementencomplex.

 

Werking tegenover eenieder?

Besluit de vergadering van eigenaars de beperking op te nemen in het huishoudelijk reglement, dan heeft deze beperking uiteraard geen werking tegenover de eigenaren die ten tijde van het nemen van dit besluit reeds  huisdieren hadden. Wel kan het besluit zo worden ingekleed dat voor de huidige eigenaars geldt, dat zij geen nieuw huisdier mogen aanschaffen.

Voorts hebben de regels uit het huishoudelijk reglement in beginsel slechts werking tegenover latere rechtsverkrijgers indien het reglement is ingeschreven in de openbare registers. Indien een appartementsrecht wordt overgedragen zonder dat daarbij het huishoudelijk reglement is overgelegd kan de naleving daarvan in beginsel niet worden afgedwongen daar de eigenaren ten tijde van de verkrijging van het appartementsrecht van dat reglement niet op de hoogte waren. Teneinde dergelijke problemen te voorkomen is het aldus raadzaam het huishoudelijk reglement in te schrijven in de openbare registers.

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.