Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

OnderhoudVerbouwenVergunningen

Kozijnen vervangen zonder toestemming! Mag Dat?

Vanaf 1 november jl. beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht.

De vraag die deze week behandeld wordt is:

Welke mogelijkheden heeft de VvE wanneer een eigenaar zonder toestemming van de vergadering van eigenaars de in zijn appartement aanwezige houten kozijnen heeft laten vervangen door kunststof?

De praktijk

In de praktijk komt het vaak voor dat eigenaren kozijnen laten vervangen zonder toestemming van de vergadering van eigenaars. Of toestemming moet worden verzocht hangt allereerst af van hetgeen het splitsingsreglement daarover bepaalt. In de Modelregelementen is bepaald dat de raamkozijnen met glas tot de gemeenschappelijke zaken horen. De VvE heeft als taak het voeren van het beheer over – en het zorgdragen voor het onderhoud van- de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Eveneens is bepaald, dat de eigenaren zonder toestemming van de vergadering van eigenaars niet zijn gerechtigd tot het aanbrengen van veranderingen in en aan de gemeenschappelijke gedeelten. Dat betekent dus dat wanneer de kozijnen tot de gemeenschappelijke zaken worden gerekend, een eigenaar slechts is gerechtigd deze te vervangen wanneer aldus door de vergadering van eigenaars is besloten.

Hoe zit het vervolgens met de te maken kosten?

Op grond van de Modelreglementen komen de kosten welke zijn gemaakt in verband met het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke zaken voor rekening van de gezamenlijke eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 lid 1 sub a. Wanneer een eigenaar de vergadering om toestemming verzoekt is het dus van belang dat als voorwaarde voor het geven van die toestemming onder meer wordt gesteld dat de kosten van vervanging en bijzonder onderhoud voor rekening van de betreffende eigenaar komen. Gebeurt dit niet dan komen de kosten in beginsel voor rekening van alle eigenaren. Tevens verdient het de aanbeveling akkoord te gaan onder de voorwaarde dat alle mogelijke schades voor rekening van de betreffende eigenaar komen. Een en ander kan in een vaststellingsovereenkomst worden geregeld.

Geen toestemming door de VvE, wat dan?

Wanneer geen toestemming is gegeven tot het vervangen van de kozijnen, dient de VvE na constatering daarvan direct actie te ondernemen. De VvE dient de betreffende eigenaar te sommeren de wijziging van de kozijnen ongedaan te maken en deze in oorspronkelijke staat te herstellen. Zulks op grond van het feit dat dan wordt gehandeld in strijd met het splitsingsreglement. Geeft de betreffende eigenaar geen gehoor aan deze sommatie dan dient de VvE een gerechtelijke procedure te starten waarbij herstel in oorspronkelijke toestand wordt gevorderd voor rekening van de betreffende eigenaar. Daarbij is het aan te bevelen eveneens een dwangsom te vorderen voor elke dag dat de eigenaar –bij toewijzing van de vordering- geen gehoor geeft aan het vonnis.

Gevolgen van het niet ondernemen van actie

Constateert de VvE dat zonder toestemming kozijnen zijn vervangen en treedt zij daartegen niet adequaat op, dan loopt zij het risico haar rechten te dien aanzien te verwerken. Het niet ondernemen van actie kan immers worden aangemerkt als impliciete goedkeuring door de overige eigenaars. Ook gaat daarvan een zekere precedentwerking uit. Andere eigenaren kunnen het niet optreden immers opvatten als een vrijbrief om ook aanpassingen aan de kozijnen te verrichten. Het wordt in die gevallen dan ook lastig daar achteraf tegen op te treden. Daarnaast dient willekeur te allen tijde te worden voorkomen. Het is dan ook van belang voor de VvE dat een eenduidig beleid wordt gevoerd.advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.