Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

ModelreglementVergadering

Wanneer is een besluit rechtsgeldig in een VvE vergadering?

besluit rechtsgeldig

Vanaf 1 november jl. beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht

Wanneer een besluit rechtsgeldig?.

De vraag die deze week behandeld wordt is:

Tijdens het tekenen van de presentielijst voorafgaand aan de vergadering waren er voldoende eigenaren aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Tijdens de vergadering zijn een aantal eigenaren opgestapt waardoor het quorum niet meer werd gehaald. Mijn vraag is nu of de besluiten die vervolgens zijn genomen wel rechtsgeldig zijn?

Het modelreglement als uitgangspunt

Als uitgangspunt heeft te gelden het splitsingsreglement. In de Modelreglementen is 1973, 1983 en 1992 is bepaald, dat voor het kunnen nemen van ‘gewone’ besluiten minimaal 50% van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht aanwezig moet zijn op de vergadering. In het Modelreglement 2006 is dit quorum achterwege gelaten. Ten aanzien van het nemen van besluiten waar een zogeheten versterkte meerderheid benodigd is, is wel in alle Modelreglementen een quorum opgenomen. Dit quorum houdt in dat een aanwezigheid van ten minste 2/3e van het maximaal uit te brengen stemmen is vereist.

Wanneer is het quorum bereikt?

De vraag is dus op welk moment het quorum, ook wel de aanwezigheid van het aantal vertegenwoordigde stemmen in een vergadering, moet worden vastgesteld. Het antwoord op die vraag is duidelijk. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen in een vergadering geschiedt door het ondertekenen van de presentielijst. Deze presentielijst is bepalend voor het quorum en dient voor aanvang van de vergadering te worden getekend. Als het quorum eenmaal is vastgesteld en dit voldoende is om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen, dan kan er vergaderd worden. Een eenmaal behaald quorum wijzigt niet meer. Stappen een aantal eigenaren tijdens de vergadering op, dan heeft dit dus geen invloed op het quorum.

Staat echter reeds bij aanvang van de vergadering vast, dat minder dan de benodigde stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen en dient dus een tweede vergadering te worden uitgeschreven. In deze ‘tweede’ vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden uitgebracht. Met een quorum behoeft in dat geval dus geen rekening te worden gehouden. Let wel, in een ‘tweede’ vergadering kan slechts besloten worden over de onderwerpen zoals deze op de agenda van de eerste vergadering zijn vermeld.

Wanneer een tweede vergadering een zekerheid is

Tot slot merk ik nog op, dat uit de praktijk blijkt, dat bij een flink aantal VvE’s de noodzaak voor een tweede vergadering reeds met een vrij grote zekerheid is te voorspellen. Voor de beantwoording van de vraag of het bestuur van de VvE op enigerlei wijze kan voorkomen dat appartementseigenaren en de (professionele) beheerder onnodig tijd vrij moeten maken voor een extra vergadering, verwijs ik u graag naar het artikel “De tweede vergadering van eigenaars” op de website www.rijssenbeek.nl.

advertentie Rijssenbeek Advocaten
Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

16 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.