Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Huishoudelijk reglementModelreglementVerhuren

Een gebruikersverklaring , is die bij verhuur verplicht?

Gebruikersverklaring verhuur verplicht?

Vanaf 1 november jl. beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. Rijssenbeek Advocaten is bij uitstek gespecialiseerd in het appartementsrecht en daarmee goed op de hoogte van het wel en wee binnen een VvE.

De vraag die deze maand behandeld wordt is:

Is het overleggen van een gebruikersverklaring in geval van verhuur verplicht? En wat kan de VvE doen indien overlegging door de eigenaar wordt geweigerd?

In de vier modelreglementen bij splitsing van 1973, 1983, 1992 en 2006** is in respectievelijk artikel 20, artikel 24 en artikel 35 geregeld, dat een eigenaar zijn privé gedeelte aan een ander in gebruik kan geven. Daarbij is de eigenaar verplicht er voor te zorgen, dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement zal naleven. ** In het modelreglement 2017 wordt het onderwerp van gebruikersverklaring expliciet behandeld in artikel 37.1

Het komt vaak voor, dat een dergelijke zogenaamde gebruikersverklaring ontbreekt. Welke middelen heeft het bestuur van de VvE in dat geval om alsnog die verklaring te verkrijgen?  Uiteraard is er het middel van boeteoplegging bij overtreding. Daarvoor is wel vereist, dat ofwel in het splitsingsreglement ofwel in het huishoudelijk reglement een regel is opgenomen, dat een bepaalde boete bij het overtreden van deze bepaling wordt verbeurd.

Maar wat te doen indien het opleggen van een boete niet leidt tot overlegging van de voor de VvE belangrijke gebruikersverklaringen? In dat geval kan de VvE een vordering instellen, waarbij de betreffende eigenaar wordt veroordeeld om die verklaringen aan het bestuur van de VvE af te geven op straffe van een dwangsom.

Rechtspraak hierover was er tot voorkort niet. De rechtbank Rotterdam heeft echter onlangs bij vonnis van 7 september 2011 overwogen, dat een dergelijke vordering inderdaad kan en moet worden toegewezen: “X heeft de verplichting op grond van de splitsingsreglementen om gebruikersverklaringen aan de VvE af te geven. X kan deze verklaringen van haar huurders vergen voordat zij met de bewoning aanvangen. Daarbij komt, dat de VvE een te respecteren recht heeft bij dergelijke gebruikersverklaringen met behulp waarvan zij kan nagaan wie van het appartement gebruik maakt en wie zij op dat gebruik (en dat van de gemeenschappelijke ruimtes) kan aanspreken omdat de gebruikers zich daarin hebben geconformeerd aan de regels van de VvE”.

Het is van belang dat het bestuur van de VvE erop toe ziet dat eigenaren die hun appartement verhuren, de VvE daarvan in kennis stellen onder overlegging van een door de huurder getekende gebruikersverklaring. Indien zich immers een gebruiker in het appartementencomplex bevindt die zich niet aan de regels houdt, zal het bestuur onmiddellijk en adequaat tegen die gebruiker moeten en kunnen optreden.

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Afbeelding verzorgd door blhphotography

Voorbeeld gebruikersverklaring downloaden

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
Wettelijke verplichtingenFinancieelMJOPModelreglementNieuwsOverheidWetboek

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

VerhurenVvE Beheer

Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op

VerhurenJurisprudentieVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Kortstondige verhuur Hellevoetsluis

VerhurenVvE Centraal

Help, huurders hebben geen gebruikersverklaring getekend, wat nu?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

8 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.