Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelVerzekeringenWettelijke verplichtingen

De VvE verzekeren, hoe en wat precies.

Voor één van de checklijstjes die ik op de site wil hebben  bleef ik een beetje zwemmen. Het was voor mij lastig om me een goed beeld te vormen van de punten die van belang zijn bij verzekeringen in relatie tot de VvE. Verzekeren is al een lastig onderwerp als het alleen maar betrekking heeft op je persoonlijke situatie, meer hoe zit het wanneer je in een appartementencomplex woont.

Wat valt onder je persoonlijke verzekering en wat onder de VvE  verzekering. Welke scheidslijn moet en kun je trekken? Is er nog verschil in de soorten verzekeringen en de aanbieders, waarbij er natuurlijk een onderscheid gemaakt moet worden tussen de “verplichte” verzekeringen en de aanvullende.

Persoonlijke ervaring

Deze vragen werden nog eens extra onder de aandacht gebracht toen we recent wat ervaring hebben opgedaan bij waterschade die veroorzaakt was door de verstopping van een afvoer waardoor bij ons het water aan alle kanten naar beneden kwam. We zijn als VvE wel verzekerd en bij het opgeven van de schade kwam ik er achter dat lampen, zeefdrukken en dergelijke niet op deze verzekering verhaald kunnen worden.

Ik worstelde dus met het onderwerp en wist niet waar ik moest beginnen. In basis was ik initieël op zoek naar een checklijst die ik bij alle andere checklijstjes kon toevoegen. Als ik wat aanvullende informatie kon achterhalen dan zou dat perfect zijn. Na heel kort grasduinen en surfen kwam ik bij Kok Assurantiën in Rotterdam terecht. Een verzekeringstussenpersoon die zich volledig heeft toegelegd op verzekeringen die gerelateerd zijn aan VvE’s.

Na een email en een telefoontje waarin ik aangaf dat ik op zoek ben naar informatie die ik speciaal voor verzekeringen van VvE’s wil gaan gebruiken was een afspraak snel gemaakt. Hieronder zal ik in ieder geval de informatie die ik heb mogen ontvangen verwoorden.

Soorten verzekeringen

Er zijn in basis een paar verzekeringen waar geen enkele VvE omheen kan en ik zal ze hieronder kort opsommen:

Opstalverzekering (ofwel gebouwenverzekering).

Hieronder valt het gebouw en de basis bestanddelen die tot het gebouw gerekend worden. Denk hierbij aan de plafonds, muren, vloeren en dergelijke.

Lees de polis goed door, het kan zijn dat alle door eigenaren of huurders aangebrachte aanpassingen, verbeteringen en andere toevoegingen aan het pand niet onder de opstal verzekering vallen.   Denk hier bijvoorbeeld aan de door bewoners zelf aangebrachte vloeren, keukens en badkamers. In dat geval dienen deze zaken op een andere wijze verzekerd te worden. Een collectieve bijverzekering op de hoofdpolis geeft de minste discussie.

De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Er bestaan ook polissen waarbij alle van buiten komende oorzaken verzekerd zijn. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Het verzekerde bedrag is in het algemeen gebaseerd op de herbouwwaarde, liefst getaxeerd en jaarlijks geindexeerd.

Als de fundamenten zijn meeverzekerd zal dat speciaal op de polis vermeld worden in de fundamentenclausule.

Op de polis zal altijd de ”Appartementenclausule “ moeten worden opgenomen in verband met de  schade afwikkeling waarbij ieders belang op een correcte wijze kan worden afgehandeld.

Uitbreiding van Opstalverzekering met Glas

In de opstalverzekering is het glas niet opgenomen. Met deze uitbreiding op de opstalverzekering zijn alle ruitschades gedekt.

Aanspakelijkheidverzekering

De VvE is een rechtspersoon die voor zichzelf een afzonderlijke Wettelijke  Aansprakelijkheidsverzekering nodig heeft. Aanspraken in deze hoedanigheid zijn niet verzekerd op de particuliere WA verzekering van de bewoner. Indien een van de eigenaren namens het collectief materiële of letselschade veroorzaakt aan derden kan de gehele vereniging aansprakelijk worden gesteld.

Rechtsbijstandverzekering voor de VvE

Deze  verzekering wordt nog wel eens over het hoofd gezien en gaat men ervan uit dat de rechtsbijstand geregeld kan worden via de eigen rechtsbijstandverzekering.  Dit is niet juist.

Conflicten met bijvoorbeeld de gemeente over vergunningen of een arbeidsconflict met de huismeester worden dan professioneel  opgepakt.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat al enige tijd in de spotlight. Door het toenemen van het claimen en de veranderende wet- en regelgeving, lopen ook bestuurders van VVE’s een steeds groter risico om door derden, de VVE of leden van de VVE aansprakelijk gesteld te worden. Bestuurders/ eigenaars zijn hoofdelijk aansprakelijk (ieder voor zijn privévermogen) voor de financiële schade als gevolg van de foutieve uitvoering van een gezamenlijk besluit. Met deze verzekering zorgt de VvE dat twee punten aangepakt worden. Als eerste natuurlijk het inperken van de aansprakelijkheid van het bestuur, en hiermee zorgt de VvE er ook voor dat er eigenaars in het bestuur willen plaatsnemen zonder dat dit voor hen een aanvullend probleem oplevert.

Milieuverzekering

Deze verzekering is voor een beperkt aantal VvE ’s interessant. Het gaat hier met name om specifieke gevallen zoals :

  • Bij een brand komt asbest vrij. De kosten van het opruimen van de verontreiniging wordt vergoed onder de Milieuschadeverzekering
  • Een leiding van een olie gestookte CV, waarvan de opslagtank voor de olie zich ondergronds bevindt, breekt. Door de uitstroom van olie raakt de grond vervuild. De kosten van sanering worden vergoed door de Milieuschadeverzekering

Deze verzekering is alleen van belang wanneer er stoffen in het complex aanwezig zijn die ernstige schade kunnen opleveren voor het milieu zoals hierboven is weergegeven.

Werknemersverzekeringen

Wanneer een VvE een werknemer in dienst heeft die werkzaamheden verricht voor de VvE dient de VvE ook rekening te houden met zaken die betrekking hebben op de medewerker denk bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheid- of pensioenverzekering.. Deze zullen we hier niet verder behandelen.

Stappenplan

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het verzekeren van de VvE. Het zijn niet veel onderwerpen waar een VvE rekening mee moet houden, maar ze hebben wel een grote impact op de VvE wanneer het niet goed gebeurt.

Dus heel kort komt het neer op de volgende stappen.

  1. Taxeer de VvE voor de opstal verzekering of vraag of dit meegenomen wordt in de offerte;
  2. Vraag offertes aan voor de Opstalverzekering, Glas Verzekering, Aansprakelijkheidsverzekering;
  3. Vraag offertes aan voor  Rechtsbijstandverzekering ;n
  4. Controleer of er een speciaal VvE Verzekeringspakket wordt aangeboden;
  5. Verzeker de Vereniging en het bestuur d.m.v. een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De  uitwerking van de daadwerkelijke checklist daar gaan we nog mee aan de slag en alle tips en aanvullingen horen we natuurlijk graag en zullen we hier ook opnemen of meenemen in toekomstige posts.

Gerelateerde artikelen
IncassoOnderhoudRisico's beperkenVvE Rechtspraak - Geldzaken

Verrekenen van de voorschotbijdrage met kosten lekkage kan niet zomaar.

DakOnderhoudVerzekeringenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Bepaalt erfdienstbaarheid of natrekking het bezit?

VvE Rechtspraak - GeldzakenVerhuren

VvE Rechtspraak: Geschil over hoogte servicekosten

BeheerDienstverlenerProfessioneel Beheer

Met deze 7 vragen kiest u de juiste VvE beheerder.

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.