Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Ik vind het fijn dat steeds meer leden van een VvE ons weten te vinden en hun vragen bij ons neer willen leggen. Zo ook deze week kregen we een zeer actuele lezersvraag. Dit maal gaat het over een onderwerp waar ik persoonlijk ook mee te maken heb gehad. Eigenlijk bleek het om een aantal vragen te gaan die allemaal gekoppeld zijn aan het uitbreiden van een balkon en hoe hierin te handelen. Natuurlijk heb ik de persoonlijk informatie er uit gehaald. Het ging om de volgende vraag.

Goedenavond,
Ik ben eigenaar van een begane grond. Heb enkele jaren geleden een uitbouw aan de achterkant aan de bestaande bouw gerealiseerd ( < 2,5 meter van de bestaande gevel en lager dan het balkon van de 1e verdieping). De eigenaar van de 1e verdieping wil nu het balkon aan de achterkant over mijn uitbouw uitbereiden.

Mijn vragen met betrekking tot deze balkonuitbreiding zijn:

  • Wie is uiteindelijk beslissingsbevoegd om dat te besluiten?
  • Ben ik als eigenaar van de uitbouw dat?
  • Of is dat de VvE?
  • Heeft de eigenaar van de 1e verdieping een bouwvergunning nodig voor die balkon-uitbreiding?
  • Op basis waarvan wordt besloten of die vergunning wordt verleend?

Hoor het graag. Alvast heel hartelijk dank voor het antwoord.

Twee gescheiden procedures

Er zijn twee gescheiden procedures die hier van toepassing zijn. Als eerste is het zo dat er door jouw bovenburen een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden die rekening houdt met de eisen die gelden voor het uitbouwen van een balkon. In Amsterdam gelden aanvullende voorwaarden voor het mogen bouwen of uitbouwen van een balkon of een dakterras. Een voorbeeld hiervan is dat voor een balkon in Amsterdam een maximale diepte van 2 meter vanaf de originele buitengevel geldt. Zonder een goedkeuring voor deze vergunningaanvraag, die beoordeeld wordt door door de welstand commissie en waarbij de technische berekeningen worden gecontrolleerd, is het jouw bovenburen in ieder geval niet toegestaan om uit te bouwen.

Splitsingsakte & Modelreglement

In de splitsingsakte die voor jullie complex opgesteld is wordt verwezen naar een modelreglement. Al vanaf het eerste modelreglement uit 1972 zijn er in elk reglement artikelen opgenomen die op het specifieke onderwerp waar je naar refereert. Besef je overigens wel dat deze ook nog steeds op jouw uitbouw van toepassing zijn. Wanneer je zelf geen goedkeuring van de VvE hebt ontvangen kun je hier op aangesproken worden.

De strekking van deze twee artikelen is als volgt

art. 6

1. Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden.
2. Het aanbrengen van naamborden, reclame- aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, bloembakken en andere uitstekende voorwerpen mag slechts geschieden met toestemming van de vergadering of volgens regels te bepalen in het huishoudelijk reglement.
3. Een door de vergadering verleende toestemming kan – tenzij anders bepaald is – worden ingetrokken.
4. Iedere eigenaar of gebruiker is te allen tijde bevoegd tot het nemen van maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht de administrateur onmiddellijk te waarschuwen.

art. 7

De eigenaars of gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering geen verandering in het gebouw aanbrengen, waardoor de hechtheid ervan in gevaar zou worden gebracht of waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou worden.

In het modelreglement van 1972 betreft het artikel 6 en 7
In het modelreglement van 1973 betreft het artikel 6 en 7
In het modelreglement van 1983 betreft het artikel 13 en 14
In het modelreglement van 1992 betreft het artikel 13 en 14
In het modelreglement van 2006 betreft het artikel 22 en 23

Beslissingbevoegdheid

Beslissingbevoegdheid in jouw specifieke situatie ligt zowel bij de gemeente voor de omgevingsvergunning en bij jullie VvE voor het geven van toestemming voor het uitbouwen. Zonder een toestemming van beide partijen is het niet mogelijk om het balkon uit te bouwen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning moet voldoen aan strikte regels die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld. Hiervoor is een procedure waarbij de aangevraagd wordt, waarna deze getoetst wordt, wanneer alles accoord is wordt de aanvraag kenbaar gemaakt en is er inspraak op deze aanvraag en worden bezwaren getoetst op redelijkheid. Daarna zal de gemeente het verlenen van de vergunning kenbaar maken.

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.