Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

AMSTERDAM –  Verkopers van woonhuizen moeten een koper zo veel mogelijk informatie verstrekken; beter te veel informatie dan te weinig. Verkopers van appartementen en flats moeten daarnaast nog alle gegevens over de Vereniging van Eigenaren (VvE) geven aan koper. Doen verkopers dat niet dan lopen zij de kans dat zij verplicht zijn een schade aan de benadeelde koper te betalen.

Onmisbare informatie voor een koper van een appartementsrecht zijn de splitsingsakte, splitsingstekening en eventueel huishoudelijk reglement. Daarmee kan de koper bepalen welk deel van het gebouw exclusief voor hem is en welke de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zijn. Tevens kan hij in de akte en het reglement zien waaraan een koper zich te houden heeft en hoeveel hij moet bijdragen aan de exploitatiekosten van de VvE, de zogenaamde servicekosten. Dan zijn er nog de financiële stukken, de balans met de bezittingen en schulden van de VvE, het jaarlijkse exploitatieoverzicht van de VvE en de begroting voor deze kosten van de VvE voor het lopende en het nieuwe jaar.

 

De notulen van de jaarlijkse eigenarenvergaderingen van vorig jaar en het lopende jaar geven een koper inzicht in wat er in de VvE speelt, goed gaat en fout gaat. Ook vindt een koper in deze notulen terug welke besluiten er in de VvE zijn genomen over de hoogte van de servicekosten, eventuele extra bijdragen van de leden van de VvE en toestemmingen aan leden voor verbouwingen en dergelijke.

 

Verkoopt iemand zijn appartement en heeft de VvE een besluit genomen over een uitgave, waarvoor een eenmalige geldelijke bijdrage van de leden van de VvE is vereist, dan moet de verkoper dit in ieder geval aan de koper melden. Maar, nu is het de regel dat diegene die eigenaar was van het appartement ten tijde van zo’n besluit door de eigenarenvergadering van de VvE, ook deze betaling aan de VvE doet. Afgezien van de vraag of hij bij de uitvoering van de werkzaamheden geen eigenaar meer is na verkoop van de flat. Uiteraard kan een verkoper altijd anders afspreken met een koper en dit goed vastleggen in een koopcontract.

Informatie achtergehouden

Een VvE had het voornemen om de voorgevel van het pand via een renovatie te verfraaien en de kosten daarvan bedroegen 20.000 euro per appartement. Eén van de leden van de VvE verkocht zijn appartement nog vóór de renovatiewerkzaamheden waren begonnen. Hij verkocht dus zonder de koper in te lichten over deze voorgenomen renovatie en zonder hem te melden van de betalingsverplichting van 20.000 euro. Wel namen zij in de koopakte de zin op dat ’er plannen zijn om de gevel te verfraaien’. Toen de nieuwe eigenaar de bewuste rekening van de VvE ontving, protesteerde hij bij de verkoper, want, vond hij, de verkoper had deze informatie achtergehouden. En deze informatie had betrekking op belangrijke feiten en omstandigheden voor een koper, stelde hij. Vervolgens beriep hij zich op dwaling.

Een beroep op dwaling in zo’n zaak lijkt eenvoudiger dan het is. Echter de koper vond de rechter aan zijn zijde (LJN: BP3835). De rechter verlaagde de koopsom met 10.000 euro omdat hij vond dat de koper op het moment van de koop een onjuiste voorstelling van zaken had. Ook dat indien de koper deze informatie wel gehad zou hebben hij niet deze koop (voor deze prijs) had gesloten, en dat deze dwaling was te wijten aan een schending door verkoper van zijn informatieplicht.

Hoewel de les die u hieruit kunt trekken is: eerlijk duurt het langst, maak ik me sterk dat de VvE in haar notulen van de eigenarenvergaderingen van de laatste jaren niet ergens een besluit tot die extra betaling door haar leden heeft opgenomen. Waarmee het nut van goed lezen van notulen en aktes ook is vastgesteld.

www.broeren.com

Deze column verscheen tevens in de Woonkrant, dé wekelijkse feature over wonen van De Telegraaf. [ad#Blog Zanox]

Over de auteur

Het algemene redactie account van VvE Centraal. De redactie van VvE Centraal streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan de kennisverbetering rondom het thema Vereniging van Eigenaars.. VvE Centraal heeft contacten binnen bestuurders, professionele beheerders en dienstverleners voor een VvE in Nederland.. Toch opereert VvE Centraal geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. VvE Centraal is een onafhankelijk en openbaar podium voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de Vereniging van Eigenaars..
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  1 Reactie

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  VvE Centraal stopt!Op 15 maart
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.