Huishoudelijk reglementModelreglementVergaderingWetboekWettelijke verplichtingen

Nietigheid en Vernietigbaarheid van besluiten

Een belangrijke taak van de vergadering van eigenaren is het nemen van besluiten. Als deze besluiten in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de statuten, zijn de besluiten ‘nietig’. Dit betekent dat het besluit ongeldig is en dat geen enkele eigenaar zich er aan hoeft te houden, ook al heeft men eerder ingestemd.

Besluiten van de VvE kunnen ook ‘vernietigbaar’ zijn. Dat is het geval als de besluiten in strijd zijn met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Bijvoorbeeld: de agenda voor de vergadering is te laat opgestuurd of er is een besluit genomen over een onderwerp dat niet op de agenda stond.

Verzoeken tot vernietiging

Ook als het besluit in strijd is met de ‘redelijkheid en billijkheid’ of met het huishoudelijk reglement, kan tot vernietiging worden overgegaan. Verzoeken tot vernietiging moeten binnen één maand nadat men kennis heeft kunnen nemen van het besluit bij de rechtbank sector kanton (voorheen kantonrechter) zijn ingediend. Een uitzondering hierop is vernietiging van het besluit tot wijziging van de splitsingsakte. Een eigenaar die het met dit besluit niet eens is, kan de rechter om vernietiging van het besluit vragen. Deze mogelijkheid verjaart pas na drie maanden.

Een nietig besluit is zonder meer ongeldig. Een vernietigbaar besluit is daarentegen geldig, totdat het door een rechtbank sector kanton ongeldig wordt verklaard (met andere woorden: wordt vernietigd).

Bron: Vereniging Eigen Huis

Over de auteur

Het algemene redactie account van VvE Centraal. De redactie van VvE Centraal streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan de kennisverbetering rondom het thema Vereniging van Eigenaars.. VvE Centraal heeft contacten binnen bestuurders, professionele beheerders en dienstverleners voor een VvE in Nederland.. Toch opereert VvE Centraal geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. VvE Centraal is een onafhankelijk en openbaar podium voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de Vereniging van Eigenaars..
    Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

    5 reacties

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.