Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelServicekostenVvE Zaken

Opschorten VvE Bijdragen, mag dat?

De laatste tijd worden wij in toenemende mate geconfronteerd met uitspraken van de rechtbanken waarin de rechters in feite toestemming geven aan de appartementseigenaren om de bijdragen aan de VvE tijdelijk op te schorten. Het lijkt ons daarom goed hierop in te gaan en beide kanten van de zaak te belichten. Wat mag de VvE verwachten van de eigenaar? En wat mag de eigenaar verwachten van de VvE?

De VvE mag van de eigenaar (ondermeer) verwachten dat hij zijn verplichte bijdragen tijdig betaalt. De eigenaar mag op zijn beurt verwachten dat de VvE toeziet op nakoming van de verplichtingen van de leden en dat de VvE het beheer voert over de gemeenschap.

Met name als de VvE structureel diens administratie niet op orde heeft kan de rechter oordelen dat de eigenaar het recht heeft de betaling op te schorten (5:126 lid 1 juncto 6:52 lid l Burgerlijk Wetboek). Uiteraard moet deze opschorting wel in verhouding staan tot de mate waarin de VvE geen inzage geeft.

Uiteraard kan deze opschorting alleen maar tijdelijk zijn en duurt zolang als de ongewenste situatie stand houdt. Voor zaken als achterstallig onderhoud zal niet zo gauw een opschortingrecht kunnen worden aangenomen omdat het niet-betalen van de bijdrage door de eigenaar niet zal leiden tot een (snellere) oplossing van diens klacht, immers de bijdragen zullen mede voor het onderhoud moeten worden aangewend.

Belangrijker: Is de eigenaar actief betrokken bij de besluitvorming? Heeft de eigenaar aangegeven wat het achterstallige onderhoud is en is hierover besloten? Mocht de eigenaar van mening zijn dat de VvE niet naar behoren functioneert dan ligt het voor de hand dit op een vergadering te bespreken. De eigenaar is met de mede-eigenaren de VvE zelf.

Kortom mocht u een dergelijke situatie tegenkomen, bekijk eerst goed de reden van de opschorting. Wellicht doet de debiteur dit wel terecht. Weet als VvE goed dat de opschorting niet de verschuldigdheid van de bijdragen in de weg staat, enkel het tijdstip van betalen.

Mocht u twijfelen over uw situatie? Leg de situatie gerust eens voor aan mij of een van onze deurwaarders.

bron: www.vveincasso.nl

door: Mr. Margreet Malda-Mulder

 

 

Over de auteur

Het algemene redactie account van VvE Centraal. De redactie van VvE Centraal streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan de kennisverbetering rondom het thema Vereniging van Eigenaars.. VvE Centraal heeft contacten binnen bestuurders, professionele beheerders en dienstverleners voor een VvE in Nederland.. Toch opereert VvE Centraal geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. VvE Centraal is een onafhankelijk en openbaar podium voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de Vereniging van Eigenaars..
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  2 reacties

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.