VvE ZakenWetboek

Nieuwe wetgeving appartementsrecht per 1 juli 2011

Onderhoud kost geld, veel geld en is daarom binnen elke vereniging van eigenaars een heikel punt. Waar eerst de VvE zelf bepaalde wat, wanneer en hoe met  betrekking tot het onderhoud van het gemeenschappelijk bezit, zal nu de overheid meer invloed en bemoeienis krijgen als de VvE er niet uitkomt. Is die invloed wel noodzakelijk en/of wenselijk? Zitten de gemeentes in den lande wel te wachten op deze nieuwe mogelijkheden? Wat gaat er gebeuren?

Wetgeving

Per 1 juli a.s. zal een aantal nieuwe wettelijke bepalingen in werking treden (de tekst van deze wetswijzigingen is hier na te lezen). Deze hebben betrekking op het plegen van onderhoud door VvE’s en zullen worden opgenomen in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet. Met deze nieuwe wetgeving krijgt de gemeente bij appartementengebouwen met groot achterstallig onderhoud invloed op de besluitvorming binnen de VvE – inclusief de mogelijkheid tot het bijeenroepen van een vergadering van eigenaars – met rechterlijke toetsing achteraf.

Rol gemeente

Zo kan de gemeente bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden worden gemachtigd door de kantonrechter om een vergadering van eigenaars bijeen te roepen, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren, voorstellen te doen en anderen dan bestuursleden te belasten met de leiding van de vergadering. De gemeente heeft deze mogelijkheid in een situatie waarin sprake is van een ernstige dreiging dat de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw in zodanige staat komen te verkeren dat dit gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid.

[ad#Blog M4N]

Hoewel de besluitvorming bij de vergadering van eigenaars blijft, kan de gemeente in bepaalde gevallen door de kantonrechter worden gemachtigd om onderhoudswerkzaamheden conform het voorstel van de gemeente te laten uitvoeren.

Verplicht onderhoudsplan

Daarnaast worden in de Woningwet een aantal nieuwe artikelen opgenomen waarin onder meer is bepaald dat indien het appartementengebouw is gelegen in een gebied waarin de leefbaarheid onder druk staat (bijvoorbeeld een ‘Vogelaarwijk’), het bevoegd gezag een VvE kan verplichten tot het laten opstellen van een (meerjaren)onderhoudsplan door een deskundige.

De praktijk

De nieuwe regels geven – in elk geval in theorie – een mooi instrument om VvE’s beter te laten functioneren en zo schrijnende gevallen van ernstig achterstallig onderhoud tijdig te keren. Vanuit dat oogpunt zijn de nieuwe regels zeker wenselijk te noemen en zal toepassing daarvan in veel gevallen ook noodzakelijk zijn. De vraag die dan naar voren komt is in hoeverre een en ander in de praktijk ook tot de gewenste resultaten zal leiden.

Bij de totstandkoming van het nieuwe wetsvoorstel is daar ook al veelvuldig over gedebatteerd. Er zijn vraagtekens geplaatst bij de toegevoegde waarde van de nieuwe regelgeving ten opzichte van het bestaande instrumentarium en de doelgroep waarvoor het zich leent. De VvE’s met een bestaande achterstand in het onderhoud vallen namelijk volledig buiten de boot. Daar komt bij dat het praktisch uitermate lastig zal zijn een onderscheid te maken tussen een VvE met een bestaande achterstand in het onderhoud of een dreigend onderhoudsachterstand. Uiteindelijk zal de praktijk duidelijk geven.

Ik verwacht dat gemeentes eerder gebruik zullen maken van de reeds bestaande mogelijkheden uit de Woningwet door een VvE aan te schrijven. Wel zo eenvoudig en sneller resultaat!

Gepost door Marnix J.J. Nijenhof in BeleidJuridischV v EVastgoed op 15 June 2011

Marnix J.J. Nijenhof is huur- en appartementsrecht advocaat bij Rijssenbeek Advocaten

Over de auteur

Het algemene redactie account van VvE Centraal. De redactie van VvE Centraal streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan de kennisverbetering rondom het thema Vereniging van Eigenaars.. VvE Centraal heeft contacten binnen bestuurders, professionele beheerders en dienstverleners voor een VvE in Nederland.. Toch opereert VvE Centraal geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. VvE Centraal is een onafhankelijk en openbaar podium voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de Vereniging van Eigenaars..
    Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

    2 reacties

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.