Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Schuld op individuele leden VvE verhalen!

Voor een deelbare schuld van een Vereniging van Eigenaars zijn de afzonderlijke appartementseigenaren aansprakelijk voor het deel dat volgens de verdeling voor ieder van hen geldt (artikel 5:113 lid 3 BW).
Huishoudelijk reglementSplitsingsakteVvE Rechtspraak - Besluitvorming

Kun je huisdieren zomaar verbieden in de VvE?

Appartementsrecht / algeheel verbod op het houden van honden en katten in privégedeelten is geen regel van orde maar een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht / een dergelijk verbod kan uitsluitend in het splitsingsreglement worden opgenomen en niet in het huishoudelijk reglement / het verbod is nietig op de voet van art. 5:129 BW jo art. 2:14 lid 1 BW / vernietiging.
FinancieelKascommissie

Wie mag een controleverklaring afgeven?

Heeft een administratie kantoor dezelfde bevoegdheid als een accountantskantoor om een controleverklaring af te geven voor de jaarrekening VvE. Of is die bevoegdheid alleen verleend aan een accountantskantoor, om zonder kascommissie decharge aan het bestuur te kunnen verlenen.