Centraal in Februari

FinancieelKascommissie

Wie mag een controleverklaring afgeven?

Heeft een administratie kantoor dezelfde bevoegdheid als een accountantskantoor om een controleverklaring af te geven voor de jaarrekening VvE. Of is die bevoegdheid alleen verleend aan een accountantskantoor, om zonder kascommissie decharge aan het bestuur te kunnen verlenen.

Externe hulp voor de kascommissie ?

Een aantal keren per jaar ontvangt VvE Centraal dan ook van leden van kascommissies de vraag “Mag de kascommissie hulp inroepen van een externe partij? “ Het antwoord leest u hier.
Administratie en FinanciënKascommissie

Goed nieuws voor VvE-vrijwilligers

Het kabinet heeft -eindelijk- de bedragen voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen iets verhoogd. Dat is goed nieuws voor VvE’s die meer participatie van hun eigenaars verwachten en vrijwilligers willen betalen voor hun inspanningen.
FinancieelKascommissieNieuwsVvE Zaken

Wat als er plotseling geen kascommissieleden meer zijn?

In het huishoudelijk reglement van onze VvE staat over de kascommissieleden “…dat geen bestuursleden of anderen, die op de financiële gang van zaken invloed hebben, zitting nemen….” Onze situatie is nu zo dat een oud penningmeester als “ervaringsdeskundige” is ingeschakeld, over de schouder van de huidige penningmeester meekijkt en invloed heeft op het financiële beleid. Deze penningmeester gaat nu ook de kas controleren. Het tweede kascommissielid is inmiddels overleden. Het bestuur is van plan om op de volgende vergadering een tweede lid te benoemen. Wat voor een consequentie heeft deze situatie voor onze VvE?
FinancieelKascommissie
Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!