Centraal in November

OnderhoudOverheidVerzekeringen

Jaarlijkse keuring valbeveiliging. Dit moet u weten

U heeft uw daken volledig op veiligheid ingericht. Zo heeft u aan alle wettelijke regels voldaan door betrouwbare valbeveiliging op uw dak te plaatsen. Waarom is het dan al na een jaar nodig om deze…

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

Deel 1. De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan. De vraag die voorligt is wat deze wetswijziging nu concreet betekent voor de VvE? In het eerste deel van deze blog zal worden ingegaan op de minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds.
Wettelijke verplichtingenFinancieelMJOPModelreglementNieuwsOverheidWetboek

Financiering Verduurzaming VvE’s Rijswijk

De mogelijkheden voor de VvE om financiering te krijgen nemen toe. Graag vertellen we u hier meer over tijdens een bijeenkomst op 12 februari 2019. Datum 12-02-2019 In de komende jaren wordt Nederland, en dus…
BijeenkomstenLeningen & SubsidiesOverheid

Zeer Zuinig Pakket voor Verenigingen van Eigenaars

Wilt u het maximale aantal energiebesparende maatregelen in het hele gebouw nemen? Kies dan voor het zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit zijn samenhangende maatregelen die u uitvoert in het hele gebouw. Hiervoor ontvangt u een…
NieuwsDuurzaamheid & MilieuLeningen & SubsidiesOverheid
Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!